GOAT POWER

Senast ändrad: 07 juni 2024
Get framför små hus i Zambia. Foto.

Goat power är ett projekt som kritiskt utvärderar antagandet att gethållningsprogram i Zambia bidrar till kvinnliga bönders självbestämmande och egemakt.

Relaterade sidor: