Sekundärskog, handelsvarors gränsland och markanspråkens mikro-politik: kampen för att skapa en skoglig framtid för småbrukare i tropiska gränsland

Senast ändrad: 16 november 2022

Hur omformar specifika råvarugränser småbrukets sekundära skogsbruk och med vilka effekter? Hur förstår olika samhällsaktörer vad sekundära skogsområden ska användas till? Projektet undersöker hur odlingen av två  kommersiella grödor (kakao, oljepalm) i Peru generar nya gränsland och driver på sammanlänkade processer.

Den skog som växer upp efter att urskog har försvunnit kallas sekundärskog och den står idag för hela 70% av skogarna i tropikerna. Trots detta är dessa skogar nästan osynliga i forskningen och har låg prioritet på den politiska dagordningen. Sådana skogar försörjer också fattiga småbrukare som lever och verkar i tropiska skogslandskap.

Tropiska sekundärskogar är ofta belägna i så kallade ’gränsland’, det är områden där statens närvaro och legitimitet är mycket begränsad och ifrågasatt. Där konkurrerar småbrukare om markresurser med en snabbt växande odling av flera kommersiella grödor. Vi kommer att undersöka hur odlingen av två sådana kommersiella grödor (kakao, oljepalm) i Peru generar nya gränsland och driver på sammanlänkade processer.

Genom att använda begreppen sekundärskog, gränsland och territorialisering bygger vi förståelse för hur de politiska- och sociala processerna ser ut som formar tropiska skogslandskap, hur fattiga människor använder sin mark och hur lagen säkerställer (eller inte säkerställer) deras rättigheter. Man kan säga att det pågår en kamp
om vem som ska använda skogen, hur den ska användas och för vilka ändamål.

Under 3 år kommer svenska och peruanska forskare att göra bystudier i fyra skilda skogslandskap, där vi kombinerar olika former av intervjuer och fältvandringar tillsammans med bönder. Vi kommer även att göra detaljerade analyser av policytexter och lagar samt analysera hur råvarumarknaderna för kakao och oljepalm verkar och påverkar.

Att bevara skog samtidigt som man driver på den ekonomiska utvecklingen i ett land är svårt. Det är därför av vikt att förstå relationerna mellan människa, natur och miljöförändringar på ett integrerat sätt. Sådan kunskap är avgörande för att stödja småbrukares framtida möjligheter till försörjning, att bevara skogsområden som
Amazonas, hantera klimatförändringar, samt skapa möjligheter för att uppnå en hållbar utveckling för fattiga länder med tropiska skogsresurser.

Fakta:

Projektansvarig

Kristina Marquardt, docent, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU, +4618672099
Läs mer om Kristina Marquardt på hennes CV-sida
Skicka e-post till: kristina.marquardt@slu.se

Projektdeltagare

Örjan Bartholdson, universitetslektor, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU, +4618673395
Läs mer om Örjan Bartholdson på hans CV-sida
Skicka e-post till: orjan.bartholdson@slu.se

Adam Pain, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU, +4618671140
Skicka e-post till: adam.pain@slu.se

Projekttid

2023-2025

Extern finansiering

Vetenskapsrådet

Relaterade sidor: