Att skapa synergier mellan biologisk mångfald, kolbindning och landsbygdens välfärd genom lokal samhällsstyrning av skog

Senast ändrad: 13 december 2022

Hur, och under vilka omständigheter, kan lokal samhällsstyrning av skog främja människors välbefinnande, kolbindning och biologisk mångfald vid skogsrestaurering?

Skogsrestaurering står i fokus i den globala miljöpolitiken. 2020-talet har förklarats "årtiondet av restaurering" av FN och länder runt om i världen har åtagit sig att återställa miljontals hektar av förstörda skogar.
Skogsrestaurering kan bidra till kolbindning, bevara biologisk mångfald samt förbättra välbefinnandet för skogsberoende människor. Dock lever uppskattningsvis 300 miljoner människor, däribland ursprungsbefolkningar, i prioriterade skogslandskap i det globala syd. Insatser för att återställa skog kan komma i konflikt med annan markanvändning såsom jordbruk och betesmark och därmed underminera försörjningsstrategier, matsäkerhet och andra hållbarhetsmål.

Att ge lokalsamhällen makt att påverka planering av skogsrestaurering har förespråkats för att säkerställa att restaureringsprojekten överensstämmer med lokala behov och att lokalbefolkning är investerad i den långsiktiga förvaltningen.

Vårt projekt frågar: Hur, och under vilka omständigheter, kan lokal samhällsstyrning av skog främja människors välbefinnande, kolbindning och biologisk mångfald vid skogsrestaurering?

Vårt projekt kombinerar samhällsvetenskaplig analys med ekologiska bedömningar och analys av satellitbilder. Vi fokuserar vår forskning på Nepal och Indien – länder med långsiktig politiskt stöd av lokalt styrt skogsbruk.

Vi undersöker hur nationell och statlig skogspolitik påverkar lokal skogsrestaurering i praktiken, och testar hur lokala förutsättningar för samhällsstyrning påverkar kolbindning, biologisk mångfald och landsbygders välfärd över en lång tidshorisont.

Vårt arbete kommer att leda till nya framsteg inom teorier om miljöstyrning och innovativ policy för miljöplanering. I en tid av akuta miljökriser bygger vårt arbete kunskap om policyinsatser som kan stödja lokalt välbefinnande vid sidan av globala miljömål genom skogsrestaurering. Därigenom bidrar denna forskning till att utveckla strategier för ett mer rättvist och hållbart samhälle. 

Fakta:

Projektledare

Harry Fischer, docent/universitetslektor, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projektdeltagare

Meghna Agarwala, Assistant Professor, Ashoka University
Läs mer om Meghna Agarwala på hennes presentationssida

Dil Khatri, postdoktor, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU/ Executive Director and Senior Researcher, Southasia Institute for Advanced Studies
Läs mer om Dil Khatri på hans CV-sida
Skicka e-post till: dil.khatri@slu.se

William Schultz, Associate Scholar in Political Science at Florida State University,
Länk till William Schultzs CV
Skicka e-post till: wschultz@fsu.edu

Projekttid

2023-2026

Extern finansiering

Vetenskapsrådet

Relaterade sidor: