Hållbarhetsvandring – en metod för samhällsplanering, hållbara livsstilar och goda samtal

Senast ändrad: 06 maj 2024

Tekniska lösningar dominerar i hållbarhetsomställningen, men det krävs även sociala förändringar. Att människors livsstilar blir mer hållbara är en nyckelfråga. Här kan nudging och medborgardeltagande, två populära strategier för att påverka de val människor gör i sin vardag, spela en roll. Nudging och medborgardeltagande brukar användas för var sig. Vi har utvecklat en metod - hållbarhetsvandringen – som kombinerar dessa två strategier.

Hållbarhetsvandringen gör det möjligt att planera för hållbarhet genom meningsfulla möten mellan experter och de som bor på den plats som ska förändras.

Inom hållbar samhällsplanering behövs olika typer av kunskaper och kunskapsbärare. Expertis om hur miljöer kan utformas för att påverka de val som människor gör är viktig. Men lokal expertis, det vill säga kunskaper om vardagslivet på olika platser i samhället, är också betydelsefull. På en hållbarhetsvandring kan dessa kunskaper och kunskapsbärare mötas.

Utforskande platsutveckling

Vilka val i vardagen uppmuntrar en plats till?

Hur kan platsen förändras för att uppmuntra till mer hållbara vardagsval?

Att undersöka en plats med hjälp av dessa frågor kan vara givande för platsutveckling och samhällsplanering. Hållbarhetsvandringen möjliggör samhällsplanering och platsutveckling där lokal kunskap och expertkunskap kombineras för att utveckla stadsrum och boendemiljöer som inbjuder till hållbara val i vardagen.

Varför vandra tillsammans?

Vandring är en lämplig mötesform för att möjliggöra konstruktiv dialog mellan boende och experter. Genom att röra sig på, använda och fysiskt utforska en plats kan skillnader i perspektiv och värderingar komma till ytan och diskuteras. När deltagarna i en hållbarhetsvandring tillsammans erfar platsen kan de få syn på hur platsen främjar vissa beteenden och hindrar andra. En vandring tar tillvara experternas generella kunskaper och gör dem mer konkreta samtidigt som de boendes vardagskunskap kan både utmanas och användas för en ny utformning av platsen.

En hållbarhetsvandring är ett sätt att ta fram idéer för förbättring kopplat till en viss plats. Samtidigt kan den konkreta förankringen i ett stadsrum och diskussioner kring beteenden där, bidra till ett gemensamt lärande och förståelse för hållbar omställning i allmänhet.

Material till stöd

Du som vill genomföra en hållbarhetsvandring är välkommen att ta del av och använda följande material:

Kontakt

Har du frågor om metoden eller är nyfiken att få hjälpa med att genomföra en hållbarhetsvandring? Kontakta Martin Westin, forskare vid Avdelningen vid Miljökommunikation: martin.westin@slu.se

Läs mer

Reportage i tidningen Landets Fria om hållbarhetsvandringen (2022)

Om projektet

Arbetet har skett inom forskningsprojektet ”Hållbara urbana livsstilar genom nudging och medborgardeltagande” med stöd av Viable Cities (2021-2022) samt vidareutvecklats inom ramen för Mistra Environmental Communication (2023).

Viable cities logotyp

logotyper