Forskningsmedel

Senast ändrad: 02 maj 2024
En grupp människor i skogen på exkursion. Foto.

Sedan 2019 har fem utlysningar gjorts inom ramen för Uppdrag landsbygd. Syftet med utlysningarna har varit att stödja nätverkande inom landsbygds- och regionalforskning och öka denna forsknings synlighet och relevans i samhället.

Har du frågor om Uppdrag landsbygds utlysningar, kontakta Patrik Cras på uppdraglandsbygd@slu.se.

Aktuell utlysning

Medel att söka för att utveckla forskningssamarbeten som sätter fokus på landsbygder. Sista ansökningsdag är den 1 april 2024.

Läs mer

Beviljade projekt 2024

I 2024 års utlysning efterfrågades ansökningar för att stödja

  1. Forskarnätverk och mindre forskarkonferenser (upp till 120 000 kr)
  2. Forskarkonferenser med minst 10 deltagande forskare (upp till 200 000 kr)

Nätverk för forskning om den regionala utvecklingspolitikens koordinering och integrering med andra politikområden
Albin Algotsson (Linköpings universitet), Petra Svensson (Högskolan Halmstad) och Louise Skoog (Umeå Universitet).

Arbetsmarknadspolitik i glesbygd – förutsättningar och arbetssätt
John Brauer och Matilda Fredriksson (Örebro universitet), Frida Jonsson och Emma Lundholm (Umeå universitet) och Jon Sunnerfjell (Göteborgs universitet).

Lika välfärd för alla
Emma Sorbring (Campus Västervik), Thomas Sjöström (Högskolan Väst), och Evalill Nilsson (Linnéuniversitetet).

Att bo på landsbygden – hur påverkar möjligheter till en bättre bostad flytt till landsbygden?
Cecilia Hammarlund (Lunds universitet), Susanne Stenbacka (Uppsala universitet), Elin Ennerberg (Malmö universitet) och Anna Andersson (Sveriges lantbruksuniversitet).

Regional labour markets in times of shrinking populations: Challenges, social inequalities and ways ahead
Charlotta Hedberg och Rikard Eriksson (Umeå universitet), Ulrika Åkerlund (Karlstad universitet) och Linn Axelsson (Stockholm universitet)

Pilgrimsturism – en spirande potential för landsbygdsutveckling, samverkan och välbefinnande
Eva Maria Jernsand, Emma Björner, Camilla Brudin Borg och Maria Persson (Göteborgs universitet), Jack Shepherd (Mittuniversitetet), Andreas Skrier Hansen (Centre for Regional & Tourism Research, Bornholm), Jane Widtfeldt Meged (Roskilde Universitetet) och Henrik Lindblad (Uppsala universitet).

Rurala områden – resursöknar eller platser för resiliens?
Veronica Strandh och Louise Skoog (Umeå universitet), Petra Svensson (Högskolan Halmstad), Linda Kvarnlöf och Sophie
Kolmodin (Mittuniversitetet).

Landsbygdsflickor – Transflickor och andra könsöverskridande unga på svenska landsbygden
Wibke Straube och Maria Moberg Stephenson (Karlstad universitet), Linda Arnell (Umeå universitet) och Matilda Wurm (Örebro universitet).

Arrangemang Forum för Arktis och Antarktis 2024
Charlotta Söderberg och Dag Avango (Luleå tekniska universitet), Keith Larson (Umeå universitet) och Katarina Gårdfeldt (Chalmers tekniska högskola) och Karin Beland Lindahl (Ájtte).

Nya allianser för rättvis rural omställning
Maria Vallström (Södertörns högskola), Stefan Sjöberg (Högskolan i Gävle) och Mikael Vallström Löfgren (FoU Hälsingland)

Beviljade projekt 2022

I 2022 års utlysning efterfrågades ansökningar som relaterade till det övergripande temat Klimatomställning ur landsbygdsperspektiv eller regionalpolitiskt perspektiv 

Klimatneutralitet – en ny regional orättvisa?
Lowe Börjesson (Stockholms universitet), Kenneth Möllersten (IVL Svenska Miljöinstitutet) & Klara Fisher (Sveriges lantbruksuniversitet) 

Lokal mat - för bättre klimat 
Lars Eriksson & Annika Göran Rodell (Örebro universitet), Albin Algotsson & Elin Wihlborg (Linköpings universitet), Petra Svensson & Sara Svensson (Högskolan i Halmstad) & Louise Skoog (Umeå universitet) 

Unga i landsbygd – för klimatomställning och en hållbar utveckling  
Christer Alvedal (Lunds universitet), Sara Forsberg (Stockholms universitet) & Frida Jonsson (Umeå universitet) 

En rättvis grön och digital omställning i landsbygder.  
Anna Ståhlbröst & Johanna Lindberg (Luleå tekniska universitet), Katarina Gidlund (Mittuniversitet), Mikael Wiberg & Linnea Öhlund (Umeå Universitet) & Elin Wihlborg (Linköpings universitet) 

Länkar mellan förändrat klimat och jordbruk i svensk och nordisk kontext. 
Qian Zhang & Anders Wästfelt (Stockholms universitet), Martina Angela Caretta (Lunds universitet) & Johanna Jokinen (Uppsala universitet) 

Finansierad forskarsamverkan 2021

Unga i lands- och glesbygder – delaktighet och livsvillkor  

Kontaktperson: Lotta Svensson, FoU Hälsingland 

Medverkande lärosäten/organisationer: Umeå universitet, FoU Hälsingland, Södertörns högskola, Högskolan Väst 

Sveriges regionalpolitiska nivå 

Kontaktperson: Magnus Persson

Medverkande lärosäten/organisationer: Örebro universitet, Göteborgs universitet 

#lokalaperspektiv2022 - Populärvetenskapliga samtal om socialpolitik 

Kontaktperson: Katarina Hollertz, Göteborgs universitet  

Medverkande lärosäten/organisationer: Göteborgs universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet 

Utbildning i landsbygd  

Kontaktperson: Monica Johansson, Göteborgs universitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Göteborgs universitet, Umeå universitet, The Arctic University of Norway 

Samiska skogslandskap under förändring  

Kontaktperson: David Harnesk, Lunds universitet/Silvermuseet  

Medverkande lärosäten/organisationer: Lunds universitet, Institutet för arktisk landskapsforskning, Sveriges lantbruksuniversitet 

Ö- och skärgårdsforskning i Sverige 

Kontaktperson: Paulina Rytkönen, Södertörns högskola 

Medverkande lärosäten/organisationer: Södertörns högskola, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Skärgårdarnas riksförbund, Skärgårdarnas Intresseföreningars Kontaktorganisation – SIKO 

Finansierade förstudier och utveckling av samarbeten med aktörer utanför akademin 2021 

Unga på landsbygden gör vardag 

Kontaktperson: Christel Avendal, Lunds universitet 

Intressentsamverkan och skogsrådsgivningens roll för ökad grön infrastruktur I landsbygdsområden

Kontaktperson: Luis Andrés Guillén Alm, Sveriges lantbruksuniversitet 

Grön omställning i Bodens kommun 

Kontaktperson: Anders Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Sveriges lantbruksuniversitet, Bodens kommun, LABLAB 

Digitala uttryck av queera samiska identiteter 

Kontaktperson: Evelina Liliequist, Umeå universitet 

Hur kan service och trygghetspunkter (SOT) på landsbygden stärka loksamhällets krisberedskap och förmågan att hantera kriser?  

Kontaktperson: Veronica Strandh, Umeå universitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Umeå universitet, Länsstyrelsen Jämtland  

Energiomställning i Norrland och på landsbygden  

Kontaktperson: Charlotta Söderberg, Luleå tekniska universitet 

Storskalig småskalighet - Hållbara livsmedelssystem  

Kontaktperson: Mikael Vallström, FoU Hälsingland 

Medverkande lärosäten/organisationer: Hälsinglands utbildningsförbund, Region Gävleborg 

Pendling, distansarbete, hybridarbete och utflyttning till landsbygden efter Covid-19 pandemin

Kontaktperson: Ulrika Åkerlund, Karlstad universitet 

Finansierad forskarsamverkan 2020 

Lokala civilsamhällen och samhällsentreprenörskap på̊ landsbygden  

Kontaktperson: Pelle Åberg, Marie Cederschiölds högskola 

Medverkande lärosäten/organisationer: Marie Cederschiölds högskola (f.d. Ersta Bräcke Sköndal högskola), Karlstad universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 

Hållbar landsbygdsutveckling  

Kontaktperson: Jennie Cederholm Björklund, Hushållningssällskapet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Hushållningssällskapet, Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 

Jordbrukets arbetskraft i Sverige under Covid19-pandemin 

Kontaktperson: Brian Kuns, Sveriges lantbruksuniversitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Uppsala universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 

Hållbara landsbygder 

Kontaktperson: Maria Vallström, Södertörns högskola 

Medverkande lärosäten/organisationer: Södertörns högskola, Hälsinglands utbildningsförbund, Umeå universitet 

Berättelser (s)om bär  

Kontaktperson: Martin Paju, Umeå universitet  

Medverkande lärosäten/organisationer: Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges lantbruksuniversitet  

Service, infrastruktur och välfärd 

Kontaktperson: Susanne Stenbacka, Uppsala universitet  

Medverkande lärosäten/organisationer: Uppsala universitet, Örebro universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Upplandsmuseet  

Bidrar skogen till jämställd landsbygdsutveckling? 

Kontaktperson: Elias Andersson, Sveriges lantbruksuniversitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Luleå Universitet, Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet  

Krympande geografier: omställning, resiliens och anpassning  

Kontaktperson: Josefina Syssner, Linköpings universitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Linköping universitet, Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation