Forskningsmedel

Senast ändrad: 05 februari 2024
En grupp människor i skogen på exkursion. Foto.

Sedan 2019 har fyra utlysningar gjorts inom ramen för Uppdrag landsbygd. Syftet med utlysningarna har varit att stödja nätverkande inom landsbygds- och regionalforskning och öka denna forsknings synlighet och relevans i samhället.

Har du frågor om Uppdrag landsbygds utlysningar, kontakta Patrik Cras på uppdraglandsbygd@slu.se.

Aktuell utlysning

Medel att söka för att utveckla forskningssamarbeten som sätter fokus på landsbygder. Sista ansökningsdag är den 1 april 2023.

Läs mer

Beviljade projekt 2022

I 2022 års utlysning efterfrågades ansökningar som relaterade till det övergripande temat Klimatomställning ur landsbygdsperspektiv eller regionalpolitiskt perspektiv 

Klimatneutralitet – en ny regional orättvisa?
Lowe Börjesson (Stockholms universitet), Kenneth Möllersten (IVL Svenska Miljöinstitutet) & Klara Fisher (Sveriges lantbruksuniversitet) 

Lokal mat - för bättre klimat 
Lars Eriksson & Annika Göran Rodell (Örebro universitet), Albin Algotsson & Elin Wihlborg (Linköpings universitet), Petra Svensson & Sara Svensson (Högskolan i Halmstad) & Louise Skoog (Umeå universitet) 

Unga i landsbygd – för klimatomställning och en hållbar utveckling  
Christer Alvedal (Lunds universitet), Sara Forsberg (Stockholms universitet) & Frida Jonsson (Umeå universitet) 

En rättvis grön och digital omställning i landsbygder.  
Anna Ståhlbröst & Johanna Lindberg (Luleå tekniska universitet), Katarina Gidlund (Mittuniversitet), Mikael Wiberg & Linnea Öhlund (Umeå Universitet) & Elin Wihlborg (Linköpings universitet) 

Länkar mellan förändrat klimat och jordbruk i svensk och nordisk kontext. 
Qian Zhang & Anders Wästfelt (Stockholms universitet), Martina Angela Caretta (Lunds universitet) & Johanna Jokinen (Uppsala universitet) 

Finansierad forskarsamverkan 2021

Unga i lands- och glesbygder – delaktighet och livsvillkor  

Kontaktperson: Lotta Svensson, FoU Hälsingland 

Medverkande lärosäten/organisationer: Umeå universitet, FoU Hälsingland, Södertörns högskola, Högskolan Väst 

Sveriges regionalpolitiska nivå 

Kontaktperson: Magnus Persson

Medverkande lärosäten/organisationer: Örebro universitet, Göteborgs universitet 

#lokalaperspektiv2022 - Populärvetenskapliga samtal om socialpolitik 

Kontaktperson: Katarina Hollertz, Göteborgs universitet  

Medverkande lärosäten/organisationer: Göteborgs universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet 

Utbildning i landsbygd  

Kontaktperson: Monica Johansson, Göteborgs universitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Göteborgs universitet, Umeå universitet, The Arctic University of Norway 

Samiska skogslandskap under förändring  

Kontaktperson: David Harnesk, Lunds universitet/Silvermuseet  

Medverkande lärosäten/organisationer: Lunds universitet, Institutet för arktisk landskapsforskning, Sveriges lantbruksuniversitet 

Ö- och skärgårdsforskning i Sverige 

Kontaktperson: Paulina Rytkönen, Södertörns högskola 

Medverkande lärosäten/organisationer: Södertörns högskola, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Skärgårdarnas riksförbund, Skärgårdarnas Intresseföreningars Kontaktorganisation – SIKO 

Finansierade förstudier och utveckling av samarbeten med aktörer utanför akademin 2021 

Unga på landsbygden gör vardag 

Kontaktperson: Christel Avendal, Lunds universitet 

Intressentsamverkan och skogsrådsgivningens roll för ökad grön infrastruktur I landsbygdsområden

Kontaktperson: Luis Andrés Guillén Alm, Sveriges lantbruksuniversitet 

Grön omställning i Bodens kommun 

Kontaktperson: Anders Larsson, Sveriges lantbruksuniversitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Sveriges lantbruksuniversitet, Bodens kommun, LABLAB 

Digitala uttryck av queera samiska identiteter 

Kontaktperson: Evelina Liliequist, Umeå universitet 

Hur kan service och trygghetspunkter (SOT) på landsbygden stärka loksamhällets krisberedskap och förmågan att hantera kriser?  

Kontaktperson: Veronica Strandh, Umeå universitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Umeå universitet, Länsstyrelsen Jämtland  

Energiomställning i Norrland och på landsbygden  

Kontaktperson: Charlotta Söderberg, Luleå tekniska universitet 

Storskalig småskalighet - Hållbara livsmedelssystem  

Kontaktperson: Mikael Vallström, FoU Hälsingland 

Medverkande lärosäten/organisationer: Hälsinglands utbildningsförbund, Region Gävleborg 

Pendling, distansarbete, hybridarbete och utflyttning till landsbygden efter Covid-19 pandemin

Kontaktperson: Ulrika Åkerlund, Karlstad universitet 

Finansierad forskarsamverkan 2020 

Lokala civilsamhällen och samhällsentreprenörskap på̊ landsbygden  

Kontaktperson: Pelle Åberg, Marie Cederschiölds högskola 

Medverkande lärosäten/organisationer: Marie Cederschiölds högskola (f.d. Ersta Bräcke Sköndal högskola), Karlstad universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 

Hållbar landsbygdsutveckling  

Kontaktperson: Jennie Cederholm Björklund, Hushållningssällskapet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Hushållningssällskapet, Högskolan i Halmstad, Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 

Jordbrukets arbetskraft i Sverige under Covid19-pandemin 

Kontaktperson: Brian Kuns, Sveriges lantbruksuniversitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Uppsala universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet 

Hållbara landsbygder 

Kontaktperson: Maria Vallström, Södertörns högskola 

Medverkande lärosäten/organisationer: Södertörns högskola, Hälsinglands utbildningsförbund, Umeå universitet 

Berättelser (s)om bär  

Kontaktperson: Martin Paju, Umeå universitet  

Medverkande lärosäten/organisationer: Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges lantbruksuniversitet  

Service, infrastruktur och välfärd 

Kontaktperson: Susanne Stenbacka, Uppsala universitet  

Medverkande lärosäten/organisationer: Uppsala universitet, Örebro universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Upplandsmuseet  

Bidrar skogen till jämställd landsbygdsutveckling? 

Kontaktperson: Elias Andersson, Sveriges lantbruksuniversitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Luleå Universitet, Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet  

Krympande geografier: omställning, resiliens och anpassning  

Kontaktperson: Josefina Syssner, Linköpings universitet 

Medverkande lärosäten/organisationer: Linköping universitet, Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska högskola 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation