11 nov
12 nov

Åkersberga

Landsbygder och regioner i förändring – En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige (11-12 nov 2021)

Avdelningen för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land vid SLU samlar tillsammans med Nordregio forskare från hela landet för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen kopplade till regional- och landsbygdsutveckling i Sverige.

Konferensen anordnades som en del av SLU:s regeringsuppdrag att stärka och samordna svensk regional- och landsbygdsforskning, med ambitionen att erbjuda ett konstruktivt forum för forskare att knyta nya kontakter och tillsammans med kollegor från hela landet tänka nytt kring svenska regioners och landsbygders roll i en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar utveckling.

Konferensen hölls den 11-12 november 2021 vid Runö Möten & Events utanför Åkersberga.

Ladda hem Book of abstracts 


Huvudtalare

  • Sally Shortall, Professor i Rural Economy vid Newcastle University
  • Karen Refsgaard, Research Director vid Nordregio
  • Lisanne Raderschall, Policy Analyst, Regional Development and Multi-level Governance Division, Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities at the OECD

Teman

TEMA 1: Hållbara landsbygder: platsutveckling och rurala ’livelihoods’

TEMA 2: Entreprenörskap och social innovation i landsbygdskontext

TEMA 3: Demografiska förändringar och migration: policy och praktik i krympande geografier

TEMA 4: Naturresursernas roll i rurala förändringsprocesser

TEMA 5: Kompetensförsörjning, sysselsättning och arbetsmarknad i rurala kontexter

TEMA 6: Lokal resiliens i en tid av globala samhällsutmaningar

TEMA 7: Politik för regional utveckling


Konferensens program

11 november dag 1

10.00 Registrering – Kaffe och frallor

11.00 Välkomna! Konferensen börjar

11.15 Talare – Karen Refsgaard (Nordregio)

12.00 Lunch

13.00 Parallell session 1

14.00 Paus

14.15 Parallell session 2

15.15 Paus och in-checkning

16.00 Parallell session 3

17.00 Paus

17.30 Talare – Sally Shortall (Newcastle University)

19.15 Middag

12 november dag 2

07.00-08.30 Frukost

09.00 Talare – Lisanne Raderschall (OECD)

09.45 Paus

10.00 Parallell session 4

11.00 Paus

11.15 Parallell session 5

12.30 Lunch

14.00 Panelsamtal – Sverker Lindblad (Näringsdepartementet), Klas Fritzon (Tillväxtverket) och Ann Rodenstedt (Formas)

14.30 Fråmåtblick och avslut

15.00 Tack! Konferensen avslutas


Schema sessioner

Session 1

TEMA 1: Susanne Stenbacka, Pelle Åberg, Caroline Ärleskog

TEMA 3: Jayne Glass, Karen Haandrikman, Camilla Thunborg

TEMA 4: Gun Lidestav, Sara Moritz, Arvid Stiernström

TEMA 5: Mats Lundmark, Peter Hultgren

TEMA 6: Maria Vallström, Paula Rytkönen

Session 2

TEMA 1: Thomas Sjöström, Linnéa Eriksson

TEMA 2: Bengt Johannisson, Richard Ferguson

TEMA 3: Ildikó Asztalos Morell, Charlotte Löthman, Elisabet Öhrn

TEMA 7: Hans Westlund, Gissur Ò Erlingsson

Session 3

TEMA 1: Susanne Holm, Flora Hajdu, Yvonne von Friedrichs

TEMA 2: Diana Morales, Jonathan Yachin, Helene Ahl

TEMA 3: Emil Sandström, Sara Forsberg, Peter Gladoic Håkansson

TEMA 6: Malin Tillmar, Cecilia Dalborg

TEMA 7: Katarina Eckerberg, Elin Slätmo

Session 4

TEMA 1: Marlene Ockander, Leneisja Jungsberg, Nils Björling/Malin Rönnblom

TEMA 2: Anna Sörensson, Cecilia Waldenström

TEMA 5: Brian Kuns, Tina Mathisen, Elin Ennerberg 

TEMA 7: Alex Dubois/Rhiannon Pugh, Josefina Syssner, Patrik Cras

Session 5

TEMA 2: Margareta Dahlström, Håkan Tunón

TEMA 4: Katarina Landström, Gun Lidestav

TEMA 5: Martin Nordin, Kristin Sabel

TEMA 6: Maria Vallström, Johanna Lindberg


Deltagare och titlar

TEMA 1

Managing rural communities: The role of local civil societies, Åberg P., Nordfelt M., von Essen J., Hansen K. & Cras P.

Affärsmässighet & hållbar landsbygdsutveckling, Ärleskog C.

Re-thinking sustainability in Swedish agriculture: Integrating the overlooked social aspects into sustainability thinking, Hajdu F. & Eriksson C.

Strategies creating local development in rural communities in the Nordic Region, Jungsberg L.

Hållbara transporter i landsbygd? Eriksson, L.

Rurban Politics of Place: Beyond #neoliberalurbanprivilege, Björling N. & Rönnblom

Djursdala: The winding road to a straightforward co-productive development and research process, Ockander M., Lindenfalk B., Williams O., Käll J. & Fristedt S.

Rural Politics of Place: Beyond #nepliberalurbanprivilege, Björling N. & Rönnblom M.

Platsens betydelse för arbete med unga i landsbygd – En Sociomateriell analys, Holm S.

Service, Infrastruktur och Välfärd: om betydelsen av samverkan mellan fysiska och sociala strukturer, Stenbacka S.

När digital vård möter det sociala rummet, Sjöström T.

Mikrobryggeriernas identitetsskapande roll i lokalsamhället, von Friedrichs Y. & Dalborg C.

TEMA 2

Rådgivning till entreprenörer inom gröna näringar i Sverige och Norge, Sörensson A. & Cawthorn A.

Samhällsentreprenörskapets renässans – landsbygdens räddning, Johannisson B.

Contexts for learning in agriculture: challenges for transformation of farmers’ practices, Waldenström C.

S3 as opportunities for green growth, Morales D. & Dahlström M.

Consuming the summer farm – a comparative study of summer farm tourists’ preferences in Norway and Sweden, Rytkönen P., Tunón H. & Bele B.

Women entrepreneurs and rural viability in Sweden, Ahl H., Berglund K., Pettersson K. & Tillmar M.

Spatial bricolage – Sustainable tourism development and place-based entrepreneurship in rural Sweden, Yachin J.

Alternative food production for safeguarding the biocultural heritage? Biocultural heritage as a mean to promote alternative food production? Introducing the project BIOKUMA, Svensson E., Dahlström M., Amundsen H. & Motrøen T.

Innovating rural agri-food enterprises and institutional change, Adamseged, M. E., Ferguson R., Grundmann P. & Langendahl P. A. 

TEMA 3

Unga asylsökandes förutsättningar att etablera sig på mindre orter, Osman A., Thunborg C. & Bron A.

På väg mot integration? Från monologiska till dialogiska möten på landsbygden, Löthman C.

Utbildning och migration i landsbygd, Öhrn E., Beach D., Johansson M., Rosvall P. Å. & Rönnlund M.

Back to the land is Back and the Cultivation of a Reinvented Rurality, Sandström E.

Disembedded insecurities of unaccompanied asylum-seekers youth in rural Sweden, Asztalos Morell I.

International insights from initiatives to address population decline in sparsely populated areas, Glass J., McMorran R. & Atterton J.

New gateways? Residential trajectories of newly arrived migrants from a rural perspective, Haandrikman K., Hedberg C. & Chihaya G. K.

Rural boys, urban girls? The Mystery of the Diminishing Urban-Rural Gender Gap in Sweden, Karpestam & Gladoic Håkansson

Young people’s sense of place and dispositions towards mobility, Forsberg S.

TEMA 4

Mining for welfare and sustainable development, Stiernström A.

Lågt hängande frukter i skogen, Lidestav G., Hedberg C., Heldt Cassel S. & Lundberg J.

Den subversiva vildmarksturismen? – Normkritik som mediering av kommersialiseringens ängsligheter, Landström K.

Mining in Sweden – local visions of the extractivist welfare state, Moritz S.

Understanding the multiple dynamics of the countryside – Examples from forest cases in northern Europe, Keskitalo E. C. H., Lidestav G., Westin K. & Lindgren U.

TEMA 5

Kultur- och turismnäringarnas roll för utveckling på mindre orter i Bergslagen, Lundmark M. & Jakobsson M.

From Panic to Business as Usual: what a year of Coronavirus has revealed about migrant labor, food supply chains and the welfare state in Nordic countries, Kuns B.

Choosing not to wait? Narratives of work and life choices among workers in a small town/rural area, Lundberg J. & Enneberg E.

Strategisk kompetensförsörjning och organisatoriska värderingar i små familjeföretag verksamma i svensk landsbygdskontext, Sabel K.

Inkomstutvecklingen för Sveriges landsbygd och segregerade områden, Nordin M.

Att överbrygga ett socialt glapp. Om social sammanhållning och ett arbetsmarknadsprojekt i Lammhult, Hultgren P.

Beyond core and periphery: translocal mobility in rural artists work and creativity, Power D., Mathisen T. & Jansson J.

TEMA 6

Peripheries within Economic Geography: Four “Problems”, Pugh R. & Dubois A.

Robust företagande i kristider, Dalborg C. & von Friedrichs Y.

Mind the gap – policies for rural digital transformation, Lindberg J., Runardotter M. & Ståhlbröst A.

A study of rural entrepreneurial practices, Tillmar M.

Hur resilient är lokalsamhället vid en exceptionell påfrestning? – Pandemins följdverkningar i en svensk landsbygdskommun, Vallström M., Svensson L. & Vallström M.

Is there light in the windows? Livelihoods and island societies in Sweden during the Covid-19 pandemic, Rytkönen P., Merouani Y., Box M. & Larsson Segerlind T.

Lokal mobilisering vid skogsbränderna 2018, Ingridsdotter J. & Vallström M.

Resilience for resilience? A study of rural entrepreneurial practices, Tillmar M.

TEMA 7

Plattformar för landsbygdens aktörer i Europa – sociala innovationer inom europeiskt beslutsfattande, Slätmo E.

Intra-municipal polarization? Centre-periphery variations in satisfaction with democracy and welfare services, Erlingsson G.Ó., Öhrvall, R. & Wallman Lundåsen S. 

A “third way” for rural policy? Westlund H.

Strategies for local economic sustainability in sparsely populated areas, Syssner J.

EIP-Agri in Sweden – Lessons learned from an ongoing evaluation 2016-2021, Bjärstig T. & Eckerberg K.

Integrating territorial perspectives – A study of “rural proofing” processes in Swedish municipalities, Cras P.

Fakta

Tid: 2021-11-11 - 2021-11-12
Ort: Åkersberga
Arrangör: Avdelningen för landsbygdsutveckling; Institutionen för stad och land, SLU samt Nordregio
Mer information:

För mer information kontakta: uppdraglandsbygd@slu.se