Agrarhistorisk distanskurs

Senast ändrad: 28 mars 2023

Vill du veta mer om agrarhistoria? I distanskursen "Jordbruket och samhället" får du lära dig mer om hur vi människor format vårt samhälle och hur vi har levt av jorden i generationer, hur vi med armkraft och svett format jordbrukslandskapet och skapat en rik och kulturpräglad biologisk diversitet.

Cristina Prytz framför Magellans fot. Punta Arenas, Chile. Foto.

Kursens innehåll

I kursen går vi igenom Sveriges agrarhistoria från medeltid till idag. Vi ser spåren i landskapet och går igenom tema såsom markanvändning, bebyggelse, arbete och djurhållning. Under kursträffen har vi föreläsningar och diskussioner den ena dagen och under den andra besöker vi Kulturreservatet Linnés Hammarby » mer information om Kulturreservatet Linnés Hammarby

Övrig tid så möts vi i vårt kursrum på Canvas (vår lärplattform). Här kommer du hitta alla uppgifter, prata med mig eller diskutera texter med dina kurskamrater. Vi hoppas få se Dig på kursen i höst!

Cristina Prytz, kursansvarig

”Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt, så måste man se upp!”

 Tage Danielsson

En resa genom det historiska landskapet

Funderar du på de utmaningar som dagens livsmedelsproduktion ställer på hållbarhet och minimering av klimatpåverkan? Den här kursen kan hjälpa dig att förstå hur tidigare generationer brottats med problematiken kring att producera tillräckligt med mat för människor och djur samtidigt som de behövde undvika att utarma jorden. I Sverige har människor brukat jorden sedan de första boskapshållarna vandrade in i landet för cirka 6000 år sedan. I kursen lägger vi dock fokus på tidsperioden från medeltiden och fram till 1900-talets stora förändringar.

Genom kurslitteraturen och föreläsningar lär du dig bland annat hur människor ur olika samhällsgrupper har levt och verkat samt hur deras handlingar har påverkat bebyggelseutvecklingen, teknisk utveckling och naturresursanvändning. Under kursen arbetar vi framförallt med litteratur om jordbrukshistoria, men vi hinner även med att nosa på historiska källor som kartor, handböcker från 1700-talet, kamerala källor och skönlitteratur. Du får respons på dina texter från både lärare och kurskamrater. Studenterna består i regel av en härlig blandning av heltidsstudenter och yrkesverksamma inom olika verksamheter. Denna blandning av erfarenheter hos deltagare bidrar till värdefulla diskussioner under kursen.

Under de obligatoriska kursdagarna i början av kursen har vi föreläsningar under första dagen och under den andra besöker vi Linnés Hammarby där vi arbetar med historisk markanvändning i fält. Examination sker under kursens gång då du lämnar du in 3 uppgifter skriftligen som vi sedan diskuterar i grupper. Slutligen genomförs även en mindre hemtenta. 

Relaterade sidor: