Utbildning vid avdelningen för agrarhistoria

Senast ändrad: 28 mars 2023

Avdelningen för agrarhistoria ger fristående kurser och undervisar inom flera program på SLU, både på grundnivå och avancerad nivå. Här hittar du länkar till information om kurserna avdelningen erbjuder.

Vi ger bland annat kurser på följande program: landsbygdsagronom, landskapsarkitekt och agronom-ekonom.

Vi ger två fristående kurser som går på kvartsfart (25%):

  • Sommarkurs i agrarhistoria (10hp): I sommarkursen utbildas studenter i landskaps- och agrarhistoria. Kursen vänder sig till alla som är intresserade av äldre odlingslandskap och är särskilt värdefull för yrkesverksamma inom till kulturmiljö- och naturvård. Kursen innehåller många praktiska övningar med både äldre agrara tekniker och modern landskapsvård. Flera av de praktiska momenten sker på Linnés Hammarby. Kursdeltagarna får bland annat prova på att skörda säd med lie och skära, lieslåtter och slipning av lie, hamling av träd och gärdsgårdsbygge » för mer information om sommarkursen i agrarhistoria
  • Jordbruket och samhället: Distanskurs i agrarhistoria (7,5 hp): Kursen är en bred och grundläggande kurs i agrarhistoria, som genomförs på distans med 1–2 gemensamma träffar. Kursen omfattar tiden från medeltid och fram till idag, med störst vikt vid senare århundraden. Du lär dig om markanvändning, bebyggelse, arbete, växtodling och husdjur, och om hur teknisk utveckling och samhällsförändring har påverkat matproduktion och användning av naturresurser för detta. I kursen studeras också sociala och ekonomiska förhållanden inom jordbruket och på landsbygden och hur och varför detta har förändrats över tid » för mer information om distanskursen i agrarhistoria

Relaterade sidor: