Huvudmannaskap och ekonomi för sortframställning av äpplesorter

Senast ändrad: 07 augusti 2023

Projektet är avslutat

Kort om projektet

Projektet kommer att utgå från en vision av den framtida svenska sortutvecklingen och dess betydelse för svensk äppleodling. Projektet syftar till hållbar nationell sortutveckling och effektiv kommersialisering av nya äpplesorter genom offentlig-privat samverkan. Möjligheter till ökad extern finansiering kommer att belysas liksom förutsättningar för och effekter av ett ändrat huvudmannaskap för sortframställningen i äpple.

En stabil och långsiktig ekonomi för hållbar äppelförädling är projektets mål och dess ambition är att förutsättningar för detta, inklusive ett nytt huvudmannaskap, ska föreligga till årsskiftet 2019/20.

Fakta:

Projektet pågår: 2018-2020

Projektkoordinator: Urban Eriksson, SLU Holding AB 
Dessutom medverkar Nicholas Jakobsson, SLU Holding AB, och Anders Nilsson, tidigare forskningssekreterare vid LTV-fakulteten, SLU.

Deltagande organisationer: SLU Holding AB och SLU. Kontakter kommer att tas med en rad organisationer och företag inom ramen för projektet, bl a Elitplantstationen, Äppelriket, LRF Trädgård, Kiviks Musteri och handeln.

Läs mer i forskarporträttet "En stabil och långsiktig ekonomi för hållbar äppelförädling"

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Urban Eriksson VD
SLU Holding
018-67 25 45, 070-645 04 10