Rapporter

Senast ändrad: 17 maj 2016

2015 

Anon. 2015. Bestandsovervåking av ulv vinteren 2014-2015. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Redaktion: Wabakken P, Svensson L, Maartmann E, Flagstad Ø, og Åkesson M. Rovdata, Rapport nr. 1 – 2015. 52 s. 

Anon. 2015. Inventering av varg vintern 2014-2015. Inventeringsresultat för stora rovdjur i Skandinavien. Redaktion: Svensson L, Wabakken P, Maartmann E, Åkesson M, och Flagstad Ø. Viltskadecenter, SLU, Rapport nr. 1 – 2015. 52 s. 

Chapron G, Wikenros C, Liberg O, Svensson L, Åkesson M, Månsson J, Zimmermann B, Milleret C, Wabakken P, and Sand H. 2015. Population estimates for the Scandinavian wolf population and sample-based monitoring – development of a new method. Rapport från Viltskadecenter, SLU 2015-5. 31 s.

Liberg O, Chapron G, Wikenros C, Flagstad Ø, Wabakken P, and Sand H. 2015. Bilaga 2 "Joint statement från syntes-författarna" och bilaga 3 "An updated synthesis on appropriate science-based criteria for “favourable reference population” of the Scandinavian wolf (Canis lupus) population" i "Delredovisning av regeringsuppdraget att utreda gynnsam bevarandestatus för varg (M2015/1573/Nm)". Rapport från Naturvårdsverket, NV-02945-15.

Linnell JDC, og Tveraa T (red.). 2015. Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for forvaltning av rovvilt i Norge. NINA Rapport 1195. 76 s.

Sand H, Liberg O, och Chapron G. 2015. Beskattning av den svenska vargpopulationen 2016. Rapport till Naturvårdsverket. 14 s. OBS pdf kommer inom kort.

Wabakken P, Sand H, Andreassen HP, Maartmann E, Åkesson M, Flagstad Ø, Liberg O, and Wikenros C. 2015. Density-dependent dispersal distances of Scandinavian wolves. Report to the Swedish Environmental Protection Agency.

Åkesson M, and Svensson L. 2015. Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2014. Rapport från SLU.

 

2014 

Sand H, Liberg O och Chapron G. 2014. Beskattning av den svenska vargpopulationen 2015. En rapport till Naturvårdsverket från SKANDULV. Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet. 19 s. 

Sand H, Liberg O, Flagstad Ø, Wabakken P, Åkesson M, Karlsson J, och Ahlqvist P. 2014. Den skandinaviska vargen - en sammanställning av kunskapsläget från det skandinaviska vargforskningsprojektet SKANDULV 1998 – 2014. Rapport till Miljødirektoratet, Trondheim. 118 s. 

Svensson L, Wabakken P, Kojola I, Maartmann E, Strømseth TH, Åkesson M, och Flagstad Ø. 2014. Varg i Skandinavien och Finland: Slutrapport från inventering av varg vintern 2013-2014. Högskolan i Hedmark, Uppdragsrapport nr. 12 – 2014 och Viltskadecenter, SLU, Rapport nr. 7 – 2014. 39 s. 

Wabakken P, Svensson L, Kojola I, Maartmann E, Strømseth TH, Flagstad Ø, og Åkesson M. 2014. Ulv i Skandinavia og Finland: Slutrapport for bestandsovervåking av ulv vinteren 2013-2014. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 11 - 2014. 40 s. 

Wikenros C, Berg L, Brendryen SA, Flagstad Ø, Jonsson B, Larsson P, Strømseth TH, Svensson L, och Liberg O. 2014. Förslag till samordning av inventering av varg i Norge och Sverige. NINA Rapport 993. 83 s.

Åkesson M, Hedmark E, Liberg O, and Svensson L. 2014. Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2013. Rapport från SLU. 

 

2013 

Svensson L, Wabakken P, Kojola I, Maartmann E, Strømseth TH, Åkesson M, Flagstad Ø, och Zetterberg A. 2013. Varg i Skandinavien och Finland: Slutrapport från inventering av varg vintern 2012-2013. Högskolan i Hedmark, Uppdragsrapport nr. 6 - 2013 och Viltskadecenter, SLU, Rapport nr. 3-2013. 31 s. 

Wabakken P, Svensson L, Kojola I, Maartmann E, Strømseth TH, Flagstad Ø, Åkesson M, og Zetterberg A. 2013. Ulv i Skandinavia og Finland: Slutrapport for bestandsovervåking av ulv vinteren 2012-2013. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 5 - 2013. 34 s.

Åkesson M, Hedmark E, Liberg O, and Svensson L. 2013. Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2012. Rapport från SLU. 

 

2012

Arnemo JM, Evans A, and Fahlman Å. (eds.). 2012. Biomedical protocols for free-ranging brown bears, wolves, wolverines and lynx. Norwegian School of Veterinary Science, Tromsø. 13 s. 

Chapron G, Andrén H, Sand H, and Liberg, O. 2012. Demographic viability of the Scandinavian wolf population. A report by SKANDULV to the Swedish Environmental Protection Agency, Grimsö Wildlife Research Station, Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences. 56 p.

Liberg O. 2012. En utvärdering av lämplig jakttid för varg i Skandinavien. En rapport till Direktoratet for Naturforvaltning från SKANDULV. Grimsö forskningsstation, Institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet. 2 s. 

Liberg O, Chapron G, och Sand H. Beskattning av den svenska vargstammen 2012. En rapport till Naturvårdsverket från SKANDULV. Grimsö Forskningsstation, Institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet. 25 s. 

Liberg O, and Sand H. 2012. Genetic aspects on the viability of the Scandinavian wolf population. A report from SKANDULV to the Swedish Environment Protection Agency. Grimsö Wildlife Research Station, Swedish University of Agricultural Sciences. 17 s. 

Liberg O, and Sand H. 2012. Effects of migration and selective harvest for the genetic status of the Scandinavian wolf population. A report to the Swedish Environment Protection Agency SEPA (Naturvårdsverket). Grimsö Wildlife research Station, Swedish University of Agricultural Sciences. 19 s. 

Sand H, Liberg O, Wikenros C, Andrén H, och Ahlqvist P. 2012. Livskraftighet, predator-bytesdynamik och ekosystem effekter i den skandinaviska vargpopulationen 2009-2011. Statusrapport Vargforskningsprojektet. 10 s. 

Svensson L, Wabakken P, Kojola I, Maartmann E, Strømseth TH, Åkesson M, Flagstad Ø, och Zetterberg A. 2012. Varg i Skandinavien och Finland: Slutrapport från inventering av varg vintern 2011-2012. Högskolan i Hedmark, Uppdragsrapport nr. 6 - 2012. 48 s. 

Wabakken P, Svensson L, Kojola I, Maartmann E, Strømseth TH, Flagstad Ø, Åkesson M, og Zetterberg A . 2012. Ulv i Skandinavia og Finland: Slutrapport for bestandsovervåking av ulv vinteren 2011-2012. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 5 - 2012. 46 s.

Åkesson M. 2012. Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2011. Rapport från SLU.

 

2011 

Andrén H, Sand H, Månsson J, Edenius L, och Kjellander P. 2011. Ekosystemaspekter på älgförvaltning med stora rovdjur. Dnr SLU ua.Fe.2011.1.5-711, SLU. 23 s. 

Forslund P. 2011. Delredovisning av uppdrag rörande rovdjursförvaltningen (dnr 235‐3697‐10); frågorna 1‐4 till Leverantör 2. Bilaga 1 i Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen - Svar på uppdrag om rutiner för införsel och utplantering av varg i Sverige. Naturvårdsverket, Statens Jordbruksverk och Statens Veterinärmedicinska Anstalt. CM Gruppen AB, Bromma. 11 s. 

Liberg O, Sand H, och Chapron G. 2011. Uppdrag från Naturvårdsverket 2010-07-21 åt SLU/Grimsö (Leverantör 1) att svara på 17 frågor angående flytt av varg. Bilaga 1 i Genetisk förstärkning av den svenska vargstammen - Svar på uppdrag om rutiner för införsel och utplantering av varg i Sverige. Naturvårdsverket, Statens Jordbruksverk och Statens Veterinärmedicinska Anstalt. CM Gruppen AB, Bromma. 33 s. 

Liberg O, Sand H, Forslund P, och Chapron G. 2011. Reglerande beskattning av den svenska vargstammen 2011. En rapport till Naturvårdsverket från SKANDULV. Grimsö Forskningsstation, Institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet. 25 s. 

Liberg O, Sand H, Wabakken P, and Chapron G. 2011. Illegal killing of wolves in Scandinavia 1998-2011: variation in space and time. A report to World Wide Fund for Nature, WWF, (Sweden). Grimsö Wildlife Research Station, SLU. 24 s. 

Liberg O, Sand H, and Åkesson M. 2011. Development of the genetic relatedness in the Scandinavian wolf population after the Swedish quota hunts in 2010 and 2011. An internal report to the Swedish Government. Swedish University of Agricultural Sciences, Grimsö Wildlife Research Station. 3 s. 

Sand H, Jonzén N, Andrén H, Månsson J, Swenson JE, och Kindberg J. 2011. Strategier för beskattning av älg, med och utan rovdjur. Dnr. SLU ua.Fe.2011.1.5-711, SLU. 29 s. 

Sand H, Liberg O, Chapron G, and Ahlqvist P. 2011. Demography, genetics and ecosystem effects of the re-colonizing Scandinavian wolf population. Sammanfattning av Forskningsrapport till Naturvårdsverket. 2 p.

Wabakken P, Aronson Å, Strømseth TH, Sand H, Maartmann E, Svensson L, Åkesson M, Flagstad Ø, Liberg O, og Kojola I. 2011. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2010-2011. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 1 - 2011. 60 s.

Åkesson M. 2011. Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2010. Rapport från SLU. 

 

2010 

Sand H, Liberg O, Aronson Å, Forslund P, Pedersen HC, Wabakken P, Brainerd S, Bensch S, Karlsson J, och Ahlqvist P. 2010. Den skandinaviska vargen - en sammanställning av kunskapsläget från det skandinaviska vargforskningsprojektet SKANDULV 1998 – 2010. Rapport till Direktoratet for Naturforvaltning i Norge. Grimsö forskningsstation, SLU. 93 s. 

Sand H, Wiberg A, Liberg O, och Ahlqvist, P. 2010. Predationsstudie på varg och spillningsinventering av älg och rådjur i Rialareviret vintern 2010. Grimsö forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet. 

Sand H, Zimmermann B, och Wabakken P. 2010. Predationsstudie på varg och spillningsinventering av älg och rådjur i Tenskogsreviret vintern 2010. Grimsö forskningsstation, SLU och Högskolan i Hedmark. 5 s. 

Wabakken P, Aronson Å, Strømseth TH, Sand H, Maartmann E, Svensson L, Flagstad Ø, Hedmark E, Liberg O, og Kojola I. 2010. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2009-2010. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 4 - 2010. 57 s. 

 

2009 

Liberg O, Sand H, Andrén H, Forslund P, Laikre L, Ryman N, Åkesson M, Bensch S, Sjölander-Lindqvist A, Cinque, och Ericsson G. 2009. Förslag till åtgärder som kan stärka vargstammens gentiska status. Redovisning av regeringsuppdrag (Dnr 429-8585-08 Nv), Rapport från Naturvårdsverket. 122 s.

Liberg O, Sand H, Chapron C, Forslund P, Ahlqvist P, och Ängsteg I. 2009. Reglerande beskattning av den svenska vargstammen samt flyttning av varg inom landet för att förstärka vargstammens genetiska situation. Rapport till Naturvårdsverket från SKANDULV. 37 s. 

Wabakken P, Aronson Å, Strømseth TH, Sand H, Maartmann E, Svensson L, og Kojola I. 2009. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2008-2009. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 6 - 2009. 51 s. 

 

2008 

Aronson Å, Wabakken P, Svensson L, Strømseth TH, Sand H, Maartmann E, och Kojola I. 2008. Varg i Skandinavien: Statusrapport för vintern 2007-2008. Høgskolen i Hedmark, Uppdragsrapport nr. 9 - 2008. 54 s. 

Liberg O, Sand H, Wabakken P, och Pedersen HC. 2008. Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen. Rapport från Grimsö forskningsstation och Viltskadecenter. 42 s.

Storaas T, Pedersen S, Andreassen HP, Arnemo JM, Dötterer M, Eriksen A, Frugaard A, Gundersen H, Haug TH, Milner J, Maartmann E, Nicolaysen KB, Nilsen EB, Rønning H, Sivertsen T, Solberg EJ, Steinset OK, Strømseth T, Wabakken P, Zimmermann B, og Aalbu F. 2008. Effekter av ulv på elgbestanden: da ulven kom og forsvant fra KoppangkjølenHøgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 1 - 2008. 57 s.

Wabakken P, Aronson Å, Strømseth TH, Sand H, Svensson L, og Kojola I. 2008. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2007-2008. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 6 - 2008. 53 s. 

 

2007

Arnemo JM, and Fahlman Å. (eds.). 2007. Biomedical protocols for free-ranging brown bears, gray wolves, wolverines and lynx. Norwegian School of Veterinary Science, Tromsø. 18 s.

Aronson Å, Wabakken P, Svensson L, Strømseth TH, Sand H, och Kojola I. 2007. Varg i Skandinavien: Statusrapport för vintern 2006-2007. Högskolan i Hedmark, Uppdragsrapport nr. 7 - 2007. 49 s. 

Liberg O, och Aronson Å. 2007. Utvärdering av länstyrelsernas inventeringar av lodjur och varg utanför renskötselområdet. Uppdrag från Rovdjursutredningen 2007. Rapport från Grimsö forskningsstation och Viltskadecenter. 66 sidor. 

Sand H, Liberg O, Aronson Å, Pedersen HC, Wabakken P, Brainerd S, Bensch S, Karlsson J, och Ahlqvist P. 2007. Vargen – Artfakta - en sammanställning av data från det skandinaviska vargforskningssprojektet SKANDULV på uppdrag av utredningen om de stora rovdjuren. Rapport till den svenska rovdjursutredningen. Grimsö forskningsstationen, SLU. 76 s. 

Wabakken P, Aronson Å, Strømseth TH, Sand H, Svensson L, og Kojola I. 2007. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2006-2007. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 6 - 2007. 49 s. 

 

2006 

Wabakken P, Aronson Å, Strømseth TH, Sand H, Svensson L, og Kojola I. 2006. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2005-2006. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 2 - 2006. 42 s. 

 

2005 

Liberg O. 2005. Genetic aspects of viability in small wolf populations - with special emphasis on the Scandinavian wolf population. Report from an international expert workshop at Färna Herrgård, Sweden 1st-3rd May 2002. Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm. Rapport 5436. 69 pp. 

Pedersen HC, Wabakken P, Arnemo JM, Brainerd SM, Brøseth H, Gundersen H, Hjeljord O, Liberg O, Sand H, Solberg EJ, Storaas T, Strømseth TH, Wam H, og Zimmermann B. 2005. Rovvilt og Samfunn (RoSa). Det skandinaviske ulveprosjektet - SKANDULV. Oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2000-2004. NINA Rapport 117. 78 s. 

Wabakken P, Aronson Å, Strømseth TH, Sand H, og Kojola, I. 2005. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2004-2005. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 6 - 2005. 47 s. 

 

2004  

Arnemo JM, Ahlqvist P, and Segerström P. 2004. Biomedical protocol for free-ranging gray wolves (Canis lupus) in Scandinavia. Norwegian School of Veterinary Science, Tromsø, Norway. 7 s. 

Wabakken P, Aronson Å, Sand H, Rønning H, og Kojola, I. 2004. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2002-2003. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 2 - 2004. 46 s. 

Wabakken P, Aronson Å, Sand H, Strømseth T, og Kojola I. 2004. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2003-2004. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 5 - 2004. 41 s. 

 

2003 

Andersen R, Bjerke T, Brainerd S, Bruteig IE, Brøseth H, Gjershaug JO, Hustad H, Landa A, Linnell J, Nygård T, Pedersen HC, Skogen K, Solberg EJ, Svarstad H, Swenson JE, Sæther BE, og Tveraa T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67. 14 s.

Andersen R, Linnell JDC, Brainerd S, and Hustad H. (eds.). 2003. Large predators and human communities in Norway. A guide to coexistence for the 21st century. NINA Temahefte 25. 48 s.

Aronson Å, Wabakken P, Sand H, Steinset OK, och Kojola I. 2003. Varg i Skandinavien: Statusrapport för vintern 2001-2002. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 1 - 2003. 40 s. 

Brainerd SM (red). 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. NINA Fagrapport 66. 103 s. 

Brainerd SM, og Næss B. 2003. Holdninger til store rovdyr i utvalgte deltagende kommuner i prosjektet ”Leve med Rovdyr”. Et innspill til arbeidet med den nye rovviltmelding. NINA Minirapport nr. 14. 23 pp. 

Brainerd SM, Liberg O, Pedersen HC, Sand H, Wabakken P, og Eide NE. 2003. Delprosjekt III: Tap av alfa-individer i en ulveflokk – effekter på flokkdynamikk og reproduksjon. Pp. 54-89 in Pedersen HC, Brainerd SM, Liberg O, Sand H, och Wabakken, P. Ulv- Bestandsdynamikk, levedyktighet og effekter av uttak. NINA Fagrapport 61. 89 pp. 

Gangås KE, Næss B, og Brainerd SM. 2003. Leve med rovdyr. Sluttrapport 2003. NINA Minirapport nr. 13. 51 pp. 

Karlsson J, Jaxgård P, Levin M, och Ängsteg I. 2003. Vargangrepp på tamdjur och hundar: I vilka delar av Sverige blir konflikten störst? Viltskadecenter rapport 2003/3. Grimsö. 

Liberg O. 2003. Genetiske aspekter av levedyktighetsanalyser for populasjoner (PVA) og minste levedyktige bestand (MVP) for ulv, med spesiell vekt på den nylig etablerte ulvebestanden i Skandinavia: Rapport fra et internasjonalt seminar 1.-3. mai 2002, Färna Herregård, Sverige. Pp. 32-52 In Pedersen HC, Brainerd SM, Liberg O, Sand H, og Wabakken P. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Ulv- Bestandsdynamikk, levedyktighet og effekter av uttak – NINA Fagrapport 61. 89 s. 

Linnell JDC, och Bjerke T. 2003. Rädslan för vargen – en tvärvetenskaplig utredning. Viltskadecenter och Stiftelsen for Naturforskning og Kulturminne. 146 s. 

Pedersen HC, Brainerd SM, Hjeljord O, Liberg O, Sand H, Wabakken P, og Wam HK. 2003. Del I.. Bestandsdynamikk og forvaltningsrelevant biologi. Pp. 8-31 i Pedersen HC, Brainerd SM, Liberg O, Sand H, og Wabakken P. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Ulv- Bestandsdynamikk, levedyktighet og effekter av uttak. NINA Fagrapport 61. 89 s. 

Pedersen HC, Brainerd SM, Liberg O, Sand H, og Wabakken P. 2003. Ulv - Bestandsdynamikk, levedyktighet og effekter av uttak. NINA Fagrapport 61: 89 s. 

Skogen K, Haaland H, Brainerd SM, og Hustad H. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Lokale syn på rovvilt og rovviltforvaltning. En undersøkelse i fire kommuner: Aurskog–Høland, Lesja, Lierne og Porsanger. NINA fagrapport 70. 31 pp. 

Solberg EJ, Sand H, Linnell JDC, Brainerd SM, Andersen R, Odden J, Brøseth H, Swenson JE, Strand O, og Wabakken P. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Store rovdyrs innvirkning på hjorteviltet i Norge: Økologiske prosesser og konsekvenser for jaktuttak og jaktutøvelse. NINA Fagrapport 63. 75 pp. 

Wabakken P, Zimmermann B, Pedersen HC, Dötterer M, Maartmann E, og Steinset OK. 2003. Ulv og elg i Hedmark: Elgtettehet og Gråfjellparets uttak av elgstammen vinteren 2001-2002. Rapport. Høgskolen i Hedmark, avdeling for skog- og utmarksfag. 6 s. 

Wam HK, Dokk JG, og Hjeljord O. 2003. Tilskuddsgjerder og rovdyrskader på bufe i Østfold. IBN Oppdragsrapport, UMB, 18 s. 

Wam HK, Hjeljord O, og Dokk JG. 2003. Oppdragsrapport: Tilskuddsgjerder og rovdyrskader på bufé i Østfold. NLH - Institutt for biologi og naturforvaltning. 24 pp. 

Wam HK, Hjeljord O, Dokk JG, Gjarnæs I, Glende E, Gustavsen CR, Vold A-S, og Østreng O-C. 2003. Ulv i Østfold 1999-2003. Rapport, Institutt for naturforvaltning. Norges Landbrukshøgskole. 21 pp. 

Wam HK. 2003. Wolf behaviour towards people - the outcome of 125 monitored encounters. Hovedfagsoppgave ved Norges Landbrukshøgskole, 31 pp. 

 

2002 

Brainerd SM, og Bjerke T. 2002. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge NINA Fagrapport nr. 69. 71 pp. 

Linnell JDC, Andersen R, Andersone Z, Balciauskas L, Blanco JC, Boitani L, Brainerd S, Breitenmoser U, Kojola I, Liberg O, Løe J, Okarma H, Pedersen HC, Promberger C, Sand H, Solberg EJ, Valdmann H, og Wabakken P. 2002. Delprosjekt 1. Frykten for ulven: En sammenfatning av ulvens angrep på mennesker. In Linnell JDC, og Bjerke T. 2002: Frykten for ulven. En tverrfaglig utredning. NINA Oppdragsmelding 722. s 11-74. 

Linnell JDC, Andersen R, Andersone Z, Balciauskas L, Blanco JC, Boitani L, Brainerd S, Breitenmoser U, Kojola I, Liberg O, Løe J, Okarma H, Pedersen HC, Promberger C, Sand H, Solberg EJ, Valdmann H, and Wabakken P. 2002. The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans. NINA Oppdragsmelding 731: 1-65. 

Linnell JDC, og Bjerke T. (red.). 2002. Frykten for ulven. En tverrfaglig utredning. NINA Oppdragsmelding 722. 110 s. 

Vargforskningsprojektet, Lodjursprojektet och Viltskadecenter 2002. Årsrapport för 2001/02. Grimsö forskningsstation, SLU. 

Wabakken P, Aronson Å, Sand H, Steinset OK, og Kojola I. 2002. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2001-2002. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 2 - 2002. 40 s. 

 

2001 

Aronson Å, Wabakken P, Sand H, Steinset OK, och Kojola I. 2001. Varg i Skandinavien: Statusrapport for vintern 2000/2001. Høgskolen i Hedmark, Oppdragsrapport nr. 2 - 2001. 53 s. 

Karlsson J, och Thoresson S. 2001. Jakthundar i vargrevir: en jämförelse av jakthunds-användningen i fem olika vargrevir och statistiken över vargangrepp på hundar 1999/2000. Rapport Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation. 8 s. 

Vargforskningsprojektet, Lodjursprojektet och Viltskadecenter 2001. Årsrapport för 2000/01. Grimsö forskningsstation, SLU. 

Vold AS. 2001. Rapport over en telefonundersøkelse utført av det skandinaviske ulveprosjektet, SKANDULV. Oppdragsrapport til Norges Jeger og Fiskerforbund. 

Wabakken P, Aronson Å, Sand H, Steinset OK, og Kojola I. 2001. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 2000-2001. Høgskolen i Hedmark, rapport nr. 1 - 2001. 39 s.

Zimmermann B, Storaas T, Wabakken P, Nicolaysen K, Steinset OK, Dötterer M, Gundersen H, and Andreassen HP. 2001. GPS collars with remote download facilities, for studying the economics of moose hunting and moose-wolf interactions. In: Sibbald AM, Gordon IJ (eds) Proceedings of the international conference tracking animals with GPS, Aberdeen, pp 33–38.

 

2000 

Aronson Å, Wabakken P, Sand H, Steinset OK, och Kojola I. 2000. Varg i Skandinavien: Statusrapport för vintern 1999-2000. Høgskolen i Hedmark. Oppdragsrapport nr. 2 - 2000. 70 s. 

Karlsson J, Ahlqvist P och Ahlqvist I. 2000. Försök med knallskott för at öka skyggheten hos varg. Rapport, Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation. 8 s. 

Karlsson J, Sand H, och Kjellander P. 2000. Intensivstudier av sändarförsedda vargar under sommaren/hösten 1999. Rapport, Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation. 18 s. 

Vargforskningsprojektet, Lodjursprojektet & Viltskadecenter 2000. Årsrapport för 1999. Grimsö forskningsstation, SLU. 

 

1999 

Andrén H, Liberg O och Sand H. 1999. Predationens inverkan på de naturliga bytespopulationerna. Bilagor till Sammanhållen Rovdjurspolitik Slutbetänkande SOU 1999:146, 119-182. 

Aronson Å, Wabakken P, Sand H, Steinset OK, och Kojola I. 1999. Varg i Skandinavien: statusrapport för vintern 1998-99. Høgskolen i Hedmark, Rapport nr. 18. 40 s. 

Persson J, och Liberg O. 1999. Underlag för förvaltning av varg och lodjur. Viltforum, Svenska Jägareförbundet. 

Persson J, Sand H, och Wabakken P. 1999. Biologiska karaktärer viktiga för beräkning av livskraftig populationsstorlek. Rapport, Centrum för Biologisk Mångfald, SLU, Uppsala. 

Vargforskningsprojektet, Lodjursprojektet och Viltskadecenter 2000. Årsrapport för 1999. Grimsö forskningsstation. 

Wabakken P, Aronson Å, Sand H, Steinset OK, og Kojola I. 1999. Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 1998-99. Høgskolen i Hedmark, rapport nr. 19 - 99. 46 s. 

 

1998 

Liberg O. 1998. Rovvilt - Ekologi och förvaltning. Rovviltforvaltning: Problemer og utfordringer. Rapport nr 4 - 1997, Nordisk Jägersamvirke Symposium. 

 

1995 

Liberg O, och Glöersen G. 1995. Lodjurs- och varginventeringar 1993-1995. Viltforum 1995:1. Svenska Jägareförbundets Forskningsavdelning, Uppsala.