Nyfiken på bin, biodling och pollinering?

Senast ändrad: 15 mars 2023

Vilda bin och honungsbin är viktiga som pollinatörer. Utan dem skulle vi få äta mycket tråkigare mat. Varken äpplen eller kaffe! På kursen får du många spännande inblickar i binas intressanta liv. Du får också veta mer om hoten mot bina och hur vi tar hand om dem på bästa sätt.

När du har gått kursen kommer du att kunna mer om: 

  • Insekternas betydelse som pollinatörer
  • Hur ett bisamhälle är organiserat. Vad är till exempel en superorganism?
  • Hot mot pollinerande insekter - och vad det är för skillnad på hoten mot vilda pollinatörer och honungsbin. 
  • Sjukdomar och parasiter i bisamhället.
  • Hur man sköter honungsbin (med hjälp av praktiska övningar)
  • Hur man identifierar solitärbin och humlor.

Bin på SLU

På SLU finns mycket kunskap om vilda bin och honungsbin. Vi forskar bland annat på sjukdomar hos honungsbin. Hur de sprider sig inom och mellan bisamhällen. Hur bins hälsa påverkas av sjukdomar men även andra faktorer i miljön som bekämpningsmedel och biodlingsmetoder. Vi forskar också om hur honungsbin försvarar sig mot sjukdomar. Här finns också forskare som studerar vilken betydelse vilda bin (inklusive humlor) har för pollineringen.

Vad händer på kursen?

Kursen innehåller föreläsningar, övningar i praktisk biodling, exkursioner och projektarbeten.

Våra studenter uppskattar att det är mycket övningar ute vid bikuporna och andra platser. En annan sak de ofta nämner är att det är bra att även vilda bin ingår.

Relaterade sidor: