Naturvårdsbiologi

Senast ändrad: 16 februari 2024

Det krävs kunskap för att bevara biologisk mångfald. På den här kursen får du lära dig teorier som används inom naturvårdsbiologin och hur dessa är grunden till en effektiv naturvård. Du kommer att förstå både hoten mot biologisk mångfald och lösningarna.

  • Vad är det som hotar våra arter och hur blir det i framtiden?
  • Vad gör forskarna för att vi ska få tillräcklig kunskap att bevara biologisk mångfald?
  • Hur kan vi arbeta med konflikter mellan människans intressen och biologisk mångfald, till exempel när det gäller rovdjur?

Bra bas för alla perspektiv på naturvård

Efter den här kursen kommer du att kunna redogöra för hot mot arter, ekosystem och biodiversitet. Du kommer att förstå den ekologiska basen som behövs för en fungerande naturvård. Och du kommer också att kunna förstå olika perspektiv inom naturvården - vilka olika intressen finns och vilka avvägningar måste vi göra. 

Kunskapen som du får på den här kursen kommer du att ha nytta inom många fält. Givetvis är den viktig för dig som vill arbeta med naturvård i framtiden men också för dig som är intresserad av jordbruk, skogsbruk, stadsplanering eller viltförvaltning.

Chans till kreativitet

Det är mycket egna arbeten så du får chans att vara kreativ. Hur kan framtiden se ut? Vad kommer att hända med naturvård i världen och Sverige?

Åsa Berggren, professor i ekologi, är kursledare. Hon har forskat mycket inom naturvårdsbiologi. Nu arbetar hon också med hållbar produktion av insekter som kan bli mat till djur och människor.


Kontaktinformation

Åsa Berggren
Institutionen för ekologi, SLU
asa.berggren@slu.se 018-672344