Forskning inom Natur och Hälsa i Taiwan

Senast ändrad: 14 januari 2022
Människor i skog i Taiwan

Forskningen i Taiwan bedrivs inom flera olika universitet och deras forskning och exempel ur deras forskningsresultat beskrivs kortfattat nedan. Länkar finns också till universitetens, forskarnas och forskargruppernas hemsidor.

National Taiwan University

The Healthy Landscape and Healthy People Lab 
Hälsosamma landskap och hälsosamma människor- forskningsplattform

På National Taiwan University finns forskningsplattformen ”Healthy landscape and healthy people”. Plattformen visar upp vilken landskapsforskning som bedrivs där. Forskarna vill förstå landskapet för att kunna beskriva dess kvaliteter och kvantifiera det som finns i landskapet. Vad finns det t ex för samband mellan själva landskapet och ekologin, alltså hur miljön och olika organismer samspelar. Hur påverkar själva landskapet (alltså miljön) människans (en av alla organismer) psykologiska och fysiologiska hälsa? Det är ju onekligen skillnad mellan ett naturlandskap och en storstad.

Till Taiwanexempel båda.jpg

Exempel på naturligt och artificiellt landskap i Sverige

Plattformen leds av prof. Chun-Yen Chang och han har tillsammans med prof. William C Sulliwan på University of Illinois och en rad andra forskare knutna till plattformen fokuserat på ”landskap och människors hälsa”. Teamet har arbetat för att etablera evidensbaserad landskapsdesign för att svara på frågor om fysiologiska, psykologiska och sociala effekter av naturlandskap på människan. Dessutom fokuserar de på att utveckla metoder för att upprätthålla ekologiska hälsosamma landskap.

Under de senaste fem åren har de undersökt mängder av gröna områden, vilken uppfattning folk har om gröna miljöer, den biologiska mångfalden i gröna miljöer och olika typer av landskap för att förstå hur dessa variabler påverkar människors hälsa.

  • De har t ex visat att vatten- och bergsmiljöer är de mest återhämtande miljöerna och att stadsmiljön är den minst återhämtande. De fick samma resultat både när de mätte hjärnaktivitet och ställde frågor.
  • Likaså har de studerat studenternas upplevelse och puls i olika miljöer på campusområdet i Taiwan. Icke naturliga miljöer och täta träd upplevs som negativa medan öppen gräsmark och miljöer med vatten är positiva
  • De har visat att gatuträd kan förbättra uppmärksamheten, utan att deltagarna är medvetna om det.
  • De har även studerat den biologiska mångfaldens betydelse för hälsan, ju mer mångfald desto friskare människor.

Vidare har de studerat landskapets inverkan på kreativitet och hur trädgårdsodling påverkar äldres livskvalitet. Andra områden som belysts är terapeutisk landskapsdesign och relationen människa och natur.

Mer info finner du här:

Vetenskapliga artiklar av Chun-Yen Chang

Sustainability and Human Health Lab, University of Illinois

 

School of Forestry and Resource Conservation

Nature-based Recreation and Tourism Laboratory

Chia-Pin (Simon) Yu Associate Professor, simonyu@ntu.edu.tw forskar om natur och människans hälsa, skogsterapi, hälsofrämjande turism, psykologiska och fysiologiska hälsoeffekter kognitiv utveckling och utveckling av ny teknik för skogsterapi.  

 

National Taipei University of Nursing and Health Science

Department of Leisure Industry and Health Promotion

Hsiao-Yun Lee Assistant Professor, hsiaoyun07@ntunhs.edu.tw forskar om skogsbad, naturens betydelse för hälsa och depression hos olika grupper och betydelsen av VR-natur.

 

National Chung Hsing University

International College of Innovation and Industry Liaison

Wan-Yu Liu Distinguished Professor, Department of Forestry, wyliu@nchu.edu.tw  forskar om skogspolitik och ekonomi, skogsrekreation, miljöekonomi/modellering skogsskötsel och psykologiska effekter.

 

National Chiayi University

Department of Landscape Architecture

Yencheng Chiang, Associate professor ycchiang@mail.ncyu.edu.tw forskar om landskapsperception och preferenser, främjande naturmiljöer, gång och hälsa, GIS och landskapsekologi.

 


Kontaktinformation