NATUREACH - Naturen tillgänglig för alla

Senast ändrad: 07 februari 2024
360 bild av strand med träd

Projektets mål är att göra naturen tillgänglig genom speciellt utformade virtuella naturupplevelser. Det finns grupper i samhället som av olika skäl inte kan ta sig ut i naturen. Samtidigt finns ett behov, en uttalad efterfrågan och ett ökande intresse för att inkludera naturbaserade interventioner inom social- och hälsovården, som komplement till institutionell och farmaceutisk terapi och rehabilitering. Avsikten är att kombinera den senaste VR/digitala tekniken, multidisciplinär forskning och kompetens hos lokala naturentreprenörer för att tillsammans skapa innovativa servicemodeller med naturmiljöer och multisensoriska upplevelser för att främja individers hälsa och välbefinnande.

De virtuella naturbaserade interventionernas och i framtiden hela servicemodellernas utformning, kommer att bygga på samarbetet mellan vård- och omsorgspersonal, lokala företagare och forskare från 6 svenska och finska universitet och högskolor inom området Natur och Hälsa. Interventionerna kommer i projektet att användas i 5 olika klient-grupper i Norra Sverige och Finland. Grupperna finns inom äldreomsorg, palliativ vård, livsstilsförändring (patienter med diabets typ 2), ätstörningspatienter, och ungdomar med särskida behov, där klienternas mående och fysiologiska respons efter interventionerna kommer att utvärderas och dokumenteras.

Syftet är också att regionernas vård- och omsorgsverksamhet ska se fördelarna med och få bevis på nyttan med naturbaserade interventioner. Målet är att de ska kunna använda servicemodellerna och samarbeta med lokala VR-och naturentreprenörer och upphandla deras kompetens också efter projektet.

Planerade resultat från projektet:

  1. Innovativa och effektiva naturbaserade digitala tjänstemodeller för hälsofrämjande av utsatta klientgrupper med särskilda behov
  2. Stöd för företagshälsan genom att skapa lättanvända laddningsverktyg för vårdpersonal för att minska stressrelaterade symtom och för att stödja återhämtning under, men även efter, krävande arbetspass
  3. Förbättrad forsknings- och innovationskapacitet och upptagande av avancerad teknologi inom social- och hälsovårdsorganisationer, små och medelstora företag och forskningsenheter inom projektområdet
  4. Allmännytta genom att ta fram kostnadseffektiva och hållbara tjänstemodeller som förbättrar mänskligt välbefinnande, bioekonomi, grönt och ansvarsfullt företagande och regional utveckling
  5. Ett starkt, aktivt och samverkande nordiskt finlandssvenskt forskningskluster med fokus på relationen mellan natur, välbefinnande och digital tjänsteinnovation ur ett multidisciplinärt perspektiv.

Fakta:

Sponsored by EU Interreg Aurora logo

Natureach project logo

NATUREACH - Nature Reachable for all (20358051)

2023-01-01 - 2025-12-31

Interreg Aurora  

(1. Smart and sustainable growth, 1.1 Smart specialization, research and innovation)

Lead partner

University of Vaasa

Project partners

Swedish University of Agricultural Sciences
Umeå University
Luleå University of Technology
Wellbeing Services County of South Ostrobothnia, Eskoo Support and Care unit
Lifestyle Medicine Österåsen, Region Västernorrland
Hanken School of Economics
University of Helsinki

logos Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Luleå tekniska universitet Region Västernorrland Svenska Handelshögskolan Sveriges Lantbruksuniversitet Umeå universitet Helsingin Yliopisto


Kontaktinformation

Projektledare

Martta Ylilauri, MSc (Agriculture and Forestry), Lic.Sc. (Admin.)

Innovation and Entrepreneurship InnoLab
University of Vaasa, Finland
tel: +358 29 449 8241

email: martta.ylilauri@uwasa.fi