ESPON BRIDGES: Områden med geografiska specificiteter

Senast ändrad: 04 april 2023

Projektet genomförde en riktad analys av hur man kan tänka och planera i områden av territoriellt samarbete. Studien tog sin utgångspunkt i ett schweiziskt exempel där man definierat åtgärdsområden med en ny form av mjuk samhällsstyrning.

Ett projekt inom EU:s ESPON-program: ESPON BRIDGES - 
Balanced regional development in areas with geographical specificities (ESPON - European Spatial Planning Observation Network). Läs mer om projektet på ESPON BRIDGES webbsida ».

Publicerat inom projektet: http://www.planering.org/plan-blog/2021/1/25/aktuell-forskning-ett-territoriellt-perspektiv-p-krympande-geografier?fbclid=IwAR2p1KHqoxokyBjlW9NBV0bihPSbxEb8yybjKGXPShfVK2KsrEtJpZ0fvug

Fakta:

Projektledare SLU

Alexandre Dubois, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projekttid

2017-2019

Extern finansiering

EU ESPON Programme

Relaterade sidor: