Nycklar till en levande landsbygd: Olika former av entreprenörskap i samspel med omgivningen

Senast ändrad: 28 mars 2023

Syftet med projektet var att utveckla ny kunskap om interaktionen mellan olika former av entreprenörskap och den specifika landsbygden, som sätter sin prägel på det entreprenörskap som kan utvecklas där. (Samarbete med institutionen för ekonomi, SLU)

Vårt projekt handlade om hur olika former av entreprenörskap interagerar med omgivningen och hur dessa aktiviteter bygger en levande landsbygd. Tillsammans med lokalbefolkningen, rådgivare, myndighetspersoner och studenter utvecklade och drev vi forskare 30 utvecklingsprojekt i nio olika landsbygder. Det entreprenörskap vi mötte i olika landsbygder i tidigare forskningsprojekt visade sig i praktiken vara starkt präglat av den specifika platsen och situationen.

Den svenska landsbygden sträcker sig från fjäll till skärgård och från storstäder till stora skogar. Vi kan alltså inte tala om en landsbygd när de ser så olika ut och har så olika förutsättningar. Syftet med vårt forskningsprojekt var därför att utveckla ny kunskap om just interaktionen mellan olika former av entreprenörskap och den specifika landsbygden.

Våra förväntade resultat pekar mot att den dominerande bilden av entreprenören som hjälten som skapar arbetstillfällen via snillrika innovationer inte ensam kan lösa landsbygdens problem. Istället måste uppmärksamheten riktas dels mot landsbygden med dess särart som utgångspunkt, dels mot olika former av entreprenörskap som en gemensam process. Landsbygden på en specifik plats sätter sin prägel på det entreprenörskap som kan utvecklas där. Hur det går till behövde vi veta mer om.

Därför var vår avsikt; att synliggöra olika former av entreprenörskap, förstå hur de samverkar och leder till en levande landsbygd, att systematisera och utveckla metoder för hur olika former av entreprenörskap interagerar med landsbygden, att bygga relationer på platserna och att sprida lärdomar och handlingsidéer till lokalbefolkning, rådgivare och myndighetspersoner, studenter och forskare.

Fakta:

Projektledare

Johan Gaddefors, universitetslektor och docent, institutionen för ekonomi; entreprenörskap på landsbygden, SLU, +4618671789
Läs mer på Johan Gaddefors CV-sida 
Skicka e-post till johan.gaddefors@slu.se

Projektdeltagare

Katarina Pettersson, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Thomas Norrby, statskonsulent, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU +4618671889, +46705671889
Läs mer på Thomas Norrbys CV-sida
Skicka e-post till: thomas.norrby@slu.se

Richard Ferguson, forskare, institutionen för ekonomi; entreprenörskap på landsbygden, SLU, +4618671731
Läs mer på Richard Fergusons CV-sida 
Skicka e-post till: richard.ferguson@slu.se

Annie Roos, doktorand, institutionen för ekonomi; entreprenörskap på landsbygden, SLU
Läs mer på Annie Roos CV-sida 
Skicka e-post till: annie.roos@slu.se

Alistair R. Anderson, professor, Aberdeen Business School, Robert Gordon University i Skottland

Projekttid

2017-2020

Extern finansiering

Familjen Kamprads Stiftelse

Relaterade sidor: