Studie av lokalt ledd utveckling i Vietnam

Senast ändrad: 04 april 2023

Studiens syfte var att analysera erfarenheterna av 20 års decentraliseringsprocesser i Vietnam. Världsbanken och en rad biståndsorganisationer, inklusive Sida, har varit aktiva i att stödja Vietnam att utveckla institutionella former för hur lokala myndigheter kan ta ett större självständigt ansvar för utvecklingsbudgetar och genomförandet av utvecklingsinsatser.

Fakta:

Projektledare

Malin Beckman, universitetsadjunkt, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projekttid

2018

Extern finansiering

Världsbanken

Relaterade sidor: