Marknadsdriven beskogning i Etiopien: Förändring i social resiliens och miljömässig hållbarhet

Senast ändrad: 03 april 2023

Projektet studerade uthålligheten i de förändrade odlingssystemen men också hur inkomster, matsäkerhet och fördelningen av hushållens inkomster mellan män och kvinnor påverkas. (Samarbete med institutionen för mark och miljö, SLU)

Det 3-åriga projektet var multidisciplinärt och studierna ägde rum i ett område i Etiopien där bönderna i stor omfattning beskogar åkermark med snabbväxande träd på grund av stor efterfrågan på virke. 

I projektet analyserades hur en snabb, marknadsdriven förändring i markanvändning, från jordbruk till skogsbruk, som pågår i Amhara-regionen i Etiopien, påverkar social resiliens och miljömässig hållbarhet.

Läs mer på projektets engelskspråkiga sida.

Relaterade sidor: