Framtidens markanvändning för hållbar utveckling i Indien

Senast ändrad: 17 maj 2023

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att återlämna mark som för närvarande ockuperas av kol till samhällen i centrala östra Indien för att stödja rättvisa och hållbara försörjningar.

Klimatavtrycket från kolindustrin i Indien är enormt. Följaktligen lovar framtida nedläggningar av kolgruvor att frigöra betydande landområden som mäter miljontals hektar i regioner som traditionellt bebos av ursprungsgrupper.

Frågan är hur denna ofta försämrade mark kan återställas för alternativ användning, och vem som ska kunna använda den. Kommer marken att användas för försörjning inom jordbruk, skogsbruk eller fiske, för nya industriella satsningar eller för plantering av skog?

Syftet med detta projekt är att undersöka möjligheterna att återlämna mark som för närvarande ockuperas av kol till samhällen i centrala östra Indien för att stödja rättvisa och hållbara försörjningar. Det kommer att implementeras i tre av de fattigaste staterna i Indien, där nedläggningar av kol utan markfördelning för fattiga riskerar att massutsätta migration.

Följande frågor ställs i projektet:

1. Vilken är kvantiteten och kvaliteten på den mark som för närvarande ockuperas av kol i Indien?
2. Hur positionerar sig olika aktörer inom den offentliga och privata sektorn samt civilsamhället i förhållande till framtida markanvändning av kolfält?
3. Hur kan samhällen säkra rättigheterna till kolfältsmarker till stöd för rättvisa och hållbara försörjningar?

Fakta:

Projektledare

Patrik Oskarsson, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projektdeltagare

Vasudha Chhotray, Professor of Politics and Development at University of East Anglia
Läs mer om Vasudha Chhotray på hennes presentationssida

Radhika Krishnan, Assistant Professor, Technology Studies, Ecology, Development and Labour at International Institute of Information Technology, Hyderabad 

Projekttid

2023-2025

Extern finansiering

Vetenskapsrådet