Hälsosamt åldrande i urfolkssamhällen i Sverige och Indien med fokus på näringsrik och kulturellt passande matförsörjning

Senast ändrad: 17 maj 2023
Samisk mat på björkskiva

Projektet syftar till att ge kritiska insikter i hur förbättringar av kost och hälsa hos äldre urfolkspersoner kan utgöra grunden för ett aktivt åldrande.

Bakgrund

Äldreomsorgen för urfolkspersoner i Indien och Sverige är mycket olika. I Indien har kärnfamiljen ansvar för sina äldre, medan ansvaret i Sverige ligger hos myndigheter. Brist på mat är det största problemet bland äldre urfolkspersoner i Indien, medan avsaknad av kulturanpassad mat är ett problem i Sverige. I båda fallen saknas kunskap om betydelsen av traditionell mat i äldreomsorgen.

Projektet

Genom att undersöka bruk och betydelse av traditionell kost i äldreomsorgen för urfolkspersoner från Mal Paharia folket i Indien och samerna i Sverige vill vi besvara följande frågeställningar:

  • Vad är betydelsen av näringsrik och kulturanpassad mat för äldre?
  • Hur ser äldreomsorgsregimerna för mat ut?
  • Hur kan man förbättra dessa regimer med hjälp av deltagande metod?
  • Vilka policyrekommendationer kan skapas utifrån dessa undersökningar?

Studien är relevant då den fokuserar på hälsa, organisation och välfärdsaspekter av åldrande ur ett urfolksperspektiv. Äldre urfolkspersoner har kunskaper kring näringsrik kost som är viktiga att ta tillvara, både ur ett vårdperspektiv, och ur ett långsiktigare självförsörjningsperspektiv, där deras kunskap kan ge oss nycklar till ett hållbarare, kulturellt rikare och biotopmässigt mera välanpassat framtida livsmedelssystem.

Fakta:

Projektledare

Ildikó Asztalos Morell, docent, universitetslektor, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projektdeltagare

Lena Maria Nilsson, projektkoordinator vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
Läs mer om Lena Maria Nilsson på hennes presentationssida

Projekttid

2022-2025

Extern finansiering

Forte