Matsäkerhet, matsuveränitet, och kollektivt handlande under kriget i Ukraina - Ukrainska och globala perspektiv

Senast ändrad: 27 mars 2023

Projektet studerar hur olika jordbruksproduktionsmodeller i Ukraina – storskaligt industrialiserat och småskaligt hushållsjordbruk – svarar på krigets utmaningar och vilken roll solidaritet och kollektivt handlande spelar.

Kriget i Ukraina hotar matsäkerheten i Ukraina och världen. Men även om vi vet att Ukrainas jordbruksproduktion och export minskar till följd av kriget så vet vi lite om detaljerna kring hur jordbruksproducenter klarar krigets utmaningar.

Vårt projekt studerar hur olika jordbruksproduktionsmodeller i Ukraina – storskaligt industrialiserat och småskaligt hushållsjordbruk – svarar på krigets utmaningar och vilken roll solidaritet och kollektivt handlande spelar.

Genom att studera störningar i livsmedelskedjor och gränsöverskridande matrelaterade solidaritetsnätverk kommer vi att bidra med kunskap om hur kriget påverkar Ukrainska och globala livsmedelssystem.

Vi kommer även att bidra till aktuella debatter om hur vi ska ”föda världen” och diskutera tänkbara teoretiska överlappningar och synergier mellan begreppen matsäkerhet och matsuveränitet.

Vår forskning baseras på intervjuer med nyckelaktörer i Ukrainskt jordbruk (matproducenter, spannmålshandlare, civilsamhälle, beslutsfattare) och experter både i Ukraina och Europa. En workshopserie med forskare, aktivister, och yrkesverksamma experter hjälper oss att förstå hur situationen utvecklas i Ukraina och också vara en plattform för gemensamt lärande.

Aktuella händelser