Att leva med osäkerhet i Sydasiens berg

Senast ändrad: 06 mars 2023

Detta 2-åriga nätverksprojekt syftar till att generera forskning och metoder runt lokal uthållighet, samt att främja en debatt om politiska strategier för att hantera osäkerhet för de allra fattigaste i bergsområdena i Bhutan, Indien och Nepal.

Levnadsvillkoren i Sydasiens berg kännetecknas av fattigdom och ökande klimatförändringar. Människorna där lever under förhållanden där osäkerhet präglar deras liv. Vi menar att det är viktigt att skilja mellan osäkerhet och risk. Risk är ett snarlikt koncept, men när man jobbar med risker så utgår man från ’sannolikheter’ och ’handlingsplaner’. Termen osäkerhet beskriver istället ett spektrum av den diffusa oklarhet, ovisshet och okunnighet som många familjer upplever, och som kan vara både ett hot eller en möjlighet. Utmaningen är att förstå hur hushåll navigerar genom olika slags osäkerheter. Vad det är som gör det möjligt för några att återhämta sig från kriser, medan andra blir allt fattigare? Det här är ett område där det saknas såväl forskning och som bra forskningsmetoder.

Projektet syftar till att generera forskning och metoder runt lokal uthållighet, samt att främja en debatt om politiska strategier för att hantera osäkerhet för de allra fattigaste. Sådana nya förståelser är också viktiga för att börja tänka nytt om hur vi ska leva med osäkerhet och klimatförändringar i framtiden.

Vi kommer att fokusera på klimatförändring och förvaltning av mark och skog. Partnerländer är Bhutan, Indien och Nepal. Samarbetet är utformat för att främja debatt, gemensamt lärande och utveckling av nya metoder för förståelse av osäkerhet och dess källor i olika bergslandskap.

Fakta:

Projektansvarig

Adam Pain, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU
Skicka e-post till: adam.pain@slu.se

Projektdeltagare

Kristina Marquardt, docent, forskare, avdelningen för landskapsarkitektur, SLU, +4618672099
Läs mer om Kristina Marquardt på hennes CV-sida
Skicka e-post till: kristina.marquardt@slu.se

Dil Bahadur Khatri, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU, +4618672911, 0097715550631
Skicka e-post till: dil.khatri@slu.se 

Jyotsna Krishnakumar, Director, Keystone foundation

Om Katel, PhD, Lecturer, Department of Forestry, College of Natural Resources, Royal University of Bhutan

Projekttid

2023-2024

Extern finansiering

Formas