Spårning av det dubbelt negativa: Marin ekologi och osäkra arbetsförhållanden i sydostasiatiska värdekedjor för skräpfisk

Senast ändrad: 14 december 2023

Projektet undersöker hur leveranskedjor för skräpfisk påverkar utarmningen av marina resurser och skapar osäkerhet för arbetare i Sydostasien.

Skräpfisk, även känd som foderfisk eller lågvärdig fisk, är en viktig ingrediens i djurfoder och fångas ofta på ett ohållbart sätt. Trots dess betydelse för resiliens och havsekologier vet vi väldigt lite om den.

Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt empiriskt tillvägagångssätt baseras på data producerat i samarbete med deltagare i leveranskedjan - fiskare och arbetare i förpackningsindustrin på fastlandet i Sydostasien - med fokus på Thailand* och Vietnam.

Vår forskningsfråga är: hur påverkar leveranskedjor för skräpfisk utarmningen av marina resurser och skapar osäkerhet för arbetare?

Vi analyserar frågan via ett s.k. "dubbel negativt ramverk" (snarare än att definiera vad hållbarhet är, flyttas tyngdpunkten till definitioner av vad som är ohållbart, och därigenom identifieras säkra och rättvisa områden), för att förstå de komplexa sammanhangen kring skräpfisk i Sydostasien:

  • analyser av leveranskedjan,
  • studier av ekologisk resiliens,
  • de osäkra förhållandena för arbetskraft.

Genom att använda skräpfisk som metodologiskt objekt för att spåra både havets villkor och arbetsförhållanden för arbetare kommer detta projekt att engagera sig i bredare politiska konsekvenser för statliga myndigheter och beslutsfattare i kuststater där skräpfisk fångas såväl som privata aktörer som är ansvariga.

Relevanta miljömål

SDG 1 "att minska fattigdomen" genom att utforska hur osäkerhet på arbetsmarknaden förstärker fattigdomen;

SDG 8"Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt" genom att utforska kopplingarna mellan utarmning av marinaresurser och osäkerhet om arbetskraft i leveranskedjor för skaldjur genom leveranskedjor för skräpfisk. Osäkerhet på arbetsmarknaden leder till sårbarhet och bristande förmåga att förbättra sin socioekonomiska levnadsvillkor.

SDG 14 "hållbart liv under vattnet";

SDG1, SDG8, SDG14. Icons.

Fakta:

Projektledare

Alin Kadfakforskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU, +46735562441
Läs mer om Alin Kadfak på hennes CV-sida
Skicka e-post till: alin.kadfak@slu.se

Projektdeltagare

Chanrith Ngin, (assisterande projektledare), föreståndare, Cambodia Development Resource Institute
Läs mer om Changrith Ngin på hans presentationssida

Peter Vandergeest, professor emeritus, Department of Geography, York University, Toronto, Canada
Läs mer om Peter Vandergeest på hans presentationssida

Melissa Marschke, professor, International Development and Global Studies, University of Ottawa, Canada
Läs mer om Melissa Marschke på hennes presentationssida

Tong Thi Hai Hanh, Institute of Social Sciences in of the Central Region, Vietnam
Läs mer om Tong Hai Hanh

Projekttid

2024-2027

Extern finansiering

Formas

Relaterade sidor: