Terapeutiska stadslandskap under den mörka årstiden: studier av friluftslivets och grönplaneringens praktiker

Senast ändrad: 27 december 2022

Projektet undersöker möjligheter för planering och användning av närliggande grön-blå-struktur bortom den gröna årstiden, för att utöka dess hälsofrämjande nytta som "terapeutiska landskap".

Utmaningarna med psykisk ohälsa har blivit alltmer påtagliga i EU inklusive i Sverige. Det finns tydliga vetenskapliga bevis för att vistelser i gröna/blå naturområden kan förbättra det mentala välbefinnandet, men vi har fortfarande bristande kunskaper om vad som händer med denna positiva potential under den mörka och kalla årstiden, när den behövs som mest.

Det här projektet undersöker möjligheter för planering och användning av närliggande grön-blå-struktur bortom den gröna årstiden, för att utöka dess hälsofrämjande nytta som "terapeutiska landskap". Våra studier bygger på en tidigare outnyttjad tvärvetenskaplig kombination av teorier om ”terapeutiska landskap”, praktikteorier och en relationell förståelse av tillgänglighet. Projektet utforskar kvinnors vardagliga fritidspraktiker i Botkyrka, med hjälp av filmade intervjuer och dagböcker för att bättre förstå hur tillgänglighet och välbefinnande möjliggörs under den mörka årstiden.

Projektets övergripande mål är att förbättra förståelsen och utveckla metoder för bedömning av de terapeutiska kvalitéer som associeras med gröna/blå naturområden i städer.

Projektet kommer att möjliggöra en planering för förbättrad tillgänglighet till terapeutiska miljöer under den mörka årstiden. Detta bidrar i sin tur till social hållbarhet och jämlikhet i hälsa.

Fakta:

Projektansvarig

Neva Leposa, forskare, avdelningen för landskapsarkitektur SLU, +4618672520
Läs mer om Neva Leposa på hennes CV-sida
Skicka e-post till: neva.leposa@slu.se

Projektdeltagare

Mattias Qviström, professor, avdelningen för landskapsarkitektur SLU, +4618672583
Läs mer om Mattias Qviström på hans CV-sida
Skicka e-post till: mattias.qvistrom@slu.se

Karolina Doughty, Assistant Professor, Cultural Geography, Wageningen University & Research
Läs mer om Karolina Doughty på hennes presentationssida

Projekttid

2023-2026

Extern finansiering

Formas