Mångfaldskonferensen

Senast ändrad: 27 mars 2018

CBM har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998, varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

MK18loggaSave the date!

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt?
D
en 17 oktober i Stockholm.

Konferensen arrangeras tillsammans med Naturvårdsverket, Kungliga Skogs och LantbruksAkademin, (KSLA) och Naturhistoriska riksmuseet.

Konferensen tar sin utgångspunkt i resultaten från de nya rapporterna från IPBES, samt en ny IPBES-liknande studie om livsmiljöer i nordiska kustområden. På konferenser kommer vi att informera om resultaten från dessa omfattande utvärderingar, och diskutera om och hur dessa resultat kan bidra till det svenska arbetet med biologisk mångfald.

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se