Mångfaldskonferensen

Senast ändrad: 09 juni 2023

CBM har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998 (med undantag för 2020), varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald. År 2023 kommer Mångfaldskonferensen handla om det nya globala ramverket för biologisk mångfald, som förhandlades fram vid COP15 i Montreal i december 2022. Konferensen hålls den 15 november. Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få senaste informationen om årets konferens.

Mångfaldskonferensen 2023: En global räddningsplan

Hur kan det internationella ramverket för biologisk mångfald översättas i konkreta mål för det svenska miljöarbetet?

I höst kommer Mångfaldskonferensen att handla om det nya globala ramverket för biologisk mångfald, som klubbades igenom vid COP15 i Montreal i december 2022. På konferensen kommer vi tillsammans att diskutera hur det svenska miljömålsarbetet ska kunna bidra till en bättre utveckling för den biologiska mångfalden och till de globala målen. 

Läs mer om konferensen här.


Kontaktinformation