Mångfaldskonferensen 2021: Livsviktiga perspektiv på biologisk mångfald

Senast ändrad: 16 juni 2021

Den 25 november arrangerar vi Mångfaldskonferensen 2021: Livsviktiga perspektiv på biologisk mångfald. Dagen kommer att visa att biologisk mångfald är långt mer än naturvård - utan har med hela vårt samhälle att göra.

Vi tar vår utgångspunkt i den antologi om biologisk mångfald som publiceras under 2021, på initiativ av Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Program och beskrivning av konferensen återkommer vi till lite längre fram. Anmäl dig till nyhetsbrevet om mångfaldskonferensen för att få information om innehåll och anmälan!

CBM har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998 (med undantag för 2020), varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald.


Kontaktinformation

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se