Mångfaldskonferensen

Senast ändrad: 09 mars 2023

CBM har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998 (med undantag för 2020), varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald. År 2023 kommer Mångfaldskonferensen handla om det nya globala ramverket för biologisk mångfald, som förhandlades fram vid COP15 i Montreal i december 2022. Konferensen hålls i mitten av november, datum meddelas senare. Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få senaste informationen om årets konferens.


Kontaktinformation