Mångfaldskonferensen

Senast ändrad: 19 juli 2017

CBM har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998, varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

MK17-logo2017 års Mångfaldskonferens hålls den 4-5 oktober i Uppsala. I år är temat SKOGSLANDSKAPET - en mångfald av mål och brukande. Konferensen arrangeras i samarbete med Upplandsstiftelsen.

På Mångfaldskonferensen 2017 ställer vi oss frågan om och hur en landskapsansats vid förvaltning av skog kan bidra till ökad måluppfyllelse. En dag av föreläsningar och parallella gruppdiskussioner följs av en dags exkursion i Vällen i östra Uppland.

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se