Mångfaldskonferensen

Senast ändrad: 04 oktober 2021

CBM har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998 (med undantag för 2020), varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få senaste informationen om årets konferens.

Den 25 november arrangerar vi Mångfaldskonferensen 2021: Livsviktiga perspektiv på biologisk mångfald. Dagen kommer att visa att biologisk mångfald är långt mer än naturvård - utan har med hela vårt samhälle att göra.

Vi tar vår utgångspunkt i den antologi om biologisk mångfald som publiceras under 2021, på initiativ av Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (red. Håkan Tunón och Klas Sandell) 

Anmälan till konferensen öppnar i mitten av oktober. Vill du ha informatin om när det går att anmäla sig, och andra nyheter kring konferensen, anmäl dig till nyhetsbrevet om mångfaldskonferensen.


Kontaktinformation