Mångfaldskonferensen

Senast ändrad: 22 september 2020

CBM har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998, varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Mångfaldskonferensen 2019:

Biodiversitet i världen – kunskap för handling

17 oktober 2019 i Stockholm.

Konferensen tar sin utgångspunkt i resultaten från den nya globala rapporten, Global Assessment of Biodiversity and Ecosystem Services, samt en svensk bearbetning av rapporten om Land Degradation. Båda rapporterna kommer från IPBES - the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Ett mellanstatligt samarbete som är för biologisk mångfald vad IPCC är för klimatet.

På konferenser kommer vi att informera om resultaten från den nya rapporten som handlar om läget för den biologiska mångfalden, och om arbetet inom IPBES.

Till Mångfaldskonferensen 2019: Biodiversitet i världen - kunskap för handling


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se