Mångfaldskonferensen

Senast ändrad: 28 januari 2022

CBM har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998 (med undantag för 2020), varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få senaste informationen om årets konferens.

MK21

Den 25 november 2021 arrangerade vi Mångfaldskonferensen MK21: Livsviktiga perspektiv på biologisk mångfald. Under dagen ville vi visa att biologisk mångfald är långt mer än naturvård - utan har med hela vårt samhälle att göra.

Vi tog vår utgångspunkt i den antologi om biologisk mångfald som publiceras under 2021, på initiativ av Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster: Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (red. Håkan Tunón och Klas Sandell) 

Nyhetsbrev 

Om du vill ha nyheter kring Mångfaldskonferensen, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.


Kontaktinformation