Mångfaldskonferensen

Senast ändrad: 20 juni 2024

CBM har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998 (med undantag för 2020), varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Anmäl dig till CBM:s nyhetsbrev för att få senaste informationen om Mångfaldskonferensen.

Mångfaldskonferensen 2024: Mångfald i matlandskapet

Boka in datumet 10 oktober redan nu!

Läs mer om Mångfaldskonferensen 2024

Mångfaldskonferensen 2023: En global räddningsplan

År 2023 handlade Mångfaldskonferensen om det nya globala ramverket för biologisk mångfald, som förhandlades fram vid COP15 i Montreal i december 2022. Konferensen hölls den 15 november.

Hur kan det internationella ramverket för biologisk mångfald översättas i konkreta mål för det svenska miljöarbetet? 

Rapportomslag

Läs konferensrapporten

Hösten 2023 handlade Mångfaldskonferensen om det nya globala ramverket för biologisk mångfald, som klubbades igenom vid COP15 i Montreal i december 2022. På konferensen diskuterades hur det svenska miljömålsarbetet ska kunna bidra till en bättre utveckling för den biologiska mångfalden och till de globala målen. Läs mer om MK23 här.

Här kan du läsa om alla tidigare Mångfaldskonferenser.


Kontaktinformation

Annika Borg, Kommunikatör
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
annika.m.borg@slu.se, +4618-671212, +46725220323