Mångfaldskonferensen

Senast ändrad: 22 juni 2022

CBM har arrangerat Mångfaldskonferenser sedan 1998 (med undantag för 2020), varje år på ett aktuellt tema som knyter an till hållbart nyttjande av biologisk mångfald. År 2022 arrangeras Mångfaldskonferensen och MKB-dagen gemensamt, för att sätta ljus på frågor om hur vi kan arbeta med miljöbedömning och MKB för en bättre samhällsplanering, som leder till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Anmäl dig till nyhetsbrevet för att få senaste informationen om årets konferens.

en väg på ett öppet fält, några vindkraftverk. Foto.

10 november 2022: Biologisk mångfald, miljöbedömning och MKB. Mångfaldskonferensen och MKB-dagen 2022

Hur kan vi bli bättre? Om biologisk mångfald, miljöbedömning och MKB

Att förebygga och motverka negativa konsekvenser för biologisk mångfald är av större vikt än någonsin, inte minst i exploateringar och samhällsbyggnadsprocesser. Strävan bör också vara att vända kurvorna mot en förbättrad situation. Hur kan vi arbeta med miljöbedömning och MKB för en bättre samhällsplanering, som leder till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald? I år arrangeras Mångfaldskonferensen och MKB-dagen gemensamt för att sätta ljus på dessa frågor.

Konferensen ges den 10 november på SLU campus Ultuna i Uppsala. Anmälan öppnar 1 september. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få senaste informationen om program och anmälan.

Konferensen arrangeras i samverkan mellan SLU Centrum för biologisk mångfald, Naturvårdsverket, Boverket, Trafikverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs mer om konferensen, anmälan och program här. 

Nyhetsbrev 

Om du vill ha nyheter kring Mångfaldskonferensen 2022, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.


Kontaktinformation