MKB-dagen

Senast ändrad: 31 maj 2024
Hörsal med åhörare. Foto.

Konferensen MKB-dagen är sedan länge den självklara mötesplatsen för de som jobbar med miljöbedömning och MKB-relaterade frågor inom myndighet, bransch och akademi.

MKB-dagen 2023 den 26 oktober

MKB-dagen 2023 genomfördes den 26 oktober, online. Utgångpunkten för dagen var att med ett förändrat säkerhetsläge och hårdnande samhällsklimat behöver miljöbedömning fortsatt stå stark.

Det innebär att:       

  •   Risker hanteras på ett insiktsfullt och lämpligt sätt
  •   Processen är transparent och inkluderande
  •   Integriteten hos granskare och utförare är säkerställd
  •   Utredningar och resultat är av hög kvalitet

Under MKB-dagen presenterades metodik och exempel kring hur risk kan hanteras i miljöbedömning. Vidare undersöktes hur stora problemen är kring otillbörliga påtryckningar på handläggare och konsulter, och vad det innebär. Konferensen inleddes med korta nyheter från myndigheter och Klimat- och Näringsdepartementet.

Dokumentation från MKB-dagen 2023

Om MKB-dagen

MKB-dagen har arrangerats årligen sedan 1999 (med enstaka avbrott). Den startades inom ramen för dåvarande MKB-centrum vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och har efter centrets nedläggande fortsatt genomföras på initiativ av medarbetare vid institutionen för stad och land, SLU. Konferensen ordnas kring olika aktuella teman med den bärande idé att samverka kring programmet med olika aktörer. Sedan 2019 anordnas konferensen i samverkan mellan myndigheter. 

Tidigare MKB-dagar

Läs mer om vad de senaste MKB-dagarna handlat om, och vilka fler som deltagit i genomförandet här:

2017: MKB i förändring

2018: Integrering och samverkan

2019: Kumulativa effekter och uppföljning

2020: Digital konferens

2021: Artskydd, klimat och kommunernas kapacitet

2022: Hur kan vi bli bättre? Om biologisk mångfald, miljöbecömning och MKB. 


Kontaktinformation

Mari Kågström, Forskare, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för stad och land, Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
mari.kagstrom@slu.se, +4618672516