Samverkan inom miljökommunikation

Senast ändrad: 30 mars 2023

Att hantera vår tids komplexa miljöfrågor förutsätter samverkan mellan forskning och praktik. Vår hemvist på lantbruksuniversitetet ger oss möjlighet att engagera oss i forskningsfrågor som överbryggar miljökommunikation, lantbruksrådgivning och naturresursförvaltning. Vi får regelbundet frågor från det omgivande samhället om att utbilda aktörer och facilitera förändringsprocesser. Med utgångspunkt i dessa kontakter, erfarenheter och vår teoretiska bas formulerar vi forskningsfrågor som vi undersöker i nära samarbete med sakägare och berörda.

Forskningens främsta styrka ligger i dess tillämpbarhet på verkliga problem. Detta sker genom en insats för att öka medborgares och intressenters medvetenhet om kommunikativa beteenden och för att påverka samhällets förutsättningar att uppnå högre nivåer av hållbarhet.

Forskningsfinansieringen kommer från svenska myndigheter såsom Formas, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Stiftelsen lantbruksforskning, Riksantikvarieämbetet och SIDA, men även från EU-kommissionen och internationella organ som t ex USAID. Avdelningen ingår i internationella nätverk och samarbeten som spänner över svenska, nordiska och europeiska sammanhang, såväl som länder i syd såsom Nicaragua, Chile, Bolivia, Etiopien och Moçambique.