Bli en del av Uppdrag landsbygds nätverk

Senast ändrad: 04 mars 2024

Vårt uppdrag är att främja samverkan och skapa nätverk. Vi har två olika nätverk. Ett riktar sig till dig som forskar inom landsbygds- och regional utveckling. Det andra riktar sig mot yrkesverksamma som arbetar i offentlig sektor med frågor som rör landsbygder och regional utveckling. Vi välkomnar dig att gå med även om du inte tillhör någon av målgrupperna.

För dig som yrkesverksam erbjuder vi:

  • webbinarieserien Kunskaper för landsbygder där landsbygds- och regionalforskare föreläser kring aktuella teman
  • arrangemang, så som Landsbygdsveckan, Lokalekonomidagarna och nätverksträffar för er som arbetar med landsbygds- och regional utveckling
  • utskick av förfrågningar och inbjudan till kunskaps- och erfarenhetsutbyten
  • nyhetsbrev med uppdateringar om vad som är på gång inom Uppdrag landsbygd och nyheter inom landsbygds- och regionalforskning

I samarbete med Tillväxtverket erbjuder vi uppdragsutbildningen Landsbygdsutveckling för yrkesverksamma – perspektiv från teori och praktik. Den riktar sig till offentligt anställda som vill öka sina kunskaper om landsbygdsfrågor och bidra till stärkta landsbygdsperspektiv i sina organisationer.

För dig som bedriver forskning erbjuder vi:

  • forskarkonferenser
  • medel att söka för forskningssamarbeten som sätter fokus på landsbygder
  • utskick av förfrågningar och inbjudan till kunskaps- och erfarenhetsutbyten
  • nyhetsbrev med uppdateringar om vad som är på gång inom Uppdrag landsbygd och nyheter inom landsbygds- och regionalforskning

Gå med i nätverket

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation