Sommarkurs i agrarhistoria

Senast ändrad: 31 augusti 2020

Vill du veta mer om historiska landskap och landskapsvård? I Sommarkurs i agrarhistoria får du lära du dig hur landskapet och vegetationen har formats av jordbruket genom historien. Vi bygger hankgärdesgård, slår med lie, kör slåtterbalk och hamlar träd.

Jesper Larsson. Foto.

Kursens innehåll

I min kurs får du lära dig att se historien i landskapet och förstå hur man kan vårda den. Vi kombinerar historisk kunskap med praktisk skötsel. Du kommer att träffa experter i agrarhistoria, landskapsvård, biologisk mångfald, gärdsgårdsstängning och lieslåtter. Kursen vänder sig till alla som är intresserade av äldre odlingslandskap och är särskilt värdefull för yrkesverksamma inom kulturmiljö- och naturvård. Kursen innehåller många praktiska övningar med både äldre agrara tekniker och modern landskapsvård.

Lär i Linnés landskap

Du lär dig att se historien i landskapet och hur man lyfter fram historiska betydelsebärare genom praktiskt arbete. Mycket av undervisningen sker utomhus i kulturreservatet Linnés Hammarby » mer information om Linnés Hammarby.

Du får lära dig använda källmaterial som historiska kartor för att förstå landskapets utveckling. Uppgiften är att göra en skötselplan där historien i landskapet blir tydligt.

Jesper Larsson, kursansvarig

Två flickor binder kärvar av råg och lägger på trästörar för torkning. Foto.
Krakning av råg i augusti 2019. Foto: Clas Tollin.
Hässjor med hö på ett fält. Foto.
Krakad spannmål, Gastholmsgärdet i augusti 2019. Foto: Clas Tollin.
En ung kvinna ringbarkar ett lövträd. Foto.
Ringbarkning 2019. Foto: Clas Tollin.
Två flickor slår med i lie på en äng. Foto.
Lieslåtter. Foto: Clas Tollin.

Relaterade sidor: