Hoppa till huvudinnehåll

Sortprovningen

SLU ansvarar för sortprovningen i Sverige. Vi testar om nya grödsorter för lantbruket har tillräckligt bra egenskaper för att få odlas här. Provningen består av tre delar: Värdeprovning av sorter som kan ingå i den svenska sortlistan, Marknadssorter som finns på EU-listan och Sortprovning för ekologisk odling.

Sortprovningsteamet kan enklast nås via funktionsmejladressen sortprovning@slu.se.

Ortrud Jäck, ortrud.jack@slu.se, 072-5669776
Föreståndare

Niklas Zeiner, niklas.zeiner@slu.se, 076-1268296
Sortprovning ettåriga, vall, ekologisk sortprovning, projekt

Boel Sandström, boel.sandstrom@slu.se, 070-2613550
Sortprovning vall

Ida Kollberg, ida.kollberg@slu.se
NFTS, Fältkort

Publicerad: 03 juli 2023 - Sidansvarig: lisa.beste@slu.se

Kontakt institutionen för växtproduktionsekologi

Prefekt Robert Glinwood, robert.glinwood@slu.se

Uppsala

Postadress: Box 7043, 750 07 Uppsala; Besöksadress: Ekologicentrum, Ulls väg 16; Leveransadress: Paket - Ulls väg 18B, 756 51 Uppsala

Umeå

Postadress campus: SLU eller VPE, 901 83 Umeå; Besöksadress campus: SLU, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, våning 5; Post-/besöksadress fältforskning: Inst. för VPE, Verkstadsgatan 15 A, 904 32 Umeå

Lövsta

Postadress: Box 7062, 750 07 Uppsala; Leverans-/besöksadress: Funbo Lövsta 19, 755 97 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Loading…