Våra populärvetenskapliga faktablad

Senast ändrad: 24 februari 2023
Framsidan för nytt-blad nummer 3 från 2016. Foto.

Fakta för alla

Institutionen har gett ut en egen serie faktablad sedan 1990-talet. Nytt-bladen är ett lättöverskådligt alternativ till de större och längre rapporterna. Här publicerar vi både forskningsresultat och resultat från de sortprovningar som genomförs i vår regi. Tidigare år fanns det tre serier Nytt-blad, växtodling, ekologisk odling och husdjur. Sedan 2012 har de slagits ihop till en serie.

Utgivningen av Nytt-bladen har traditionellt finansierats via Länsstyrelserna och genom Landsbygdsprogrammet. Numera finansieras de med projektmedel. Norrmejerier distribuerar Nytt-bladen till sina medlemmar via mjölkbilen och de finns alltid tillgängliga elektroniskt via NJV:s hemsida och SLU:s publikationsdatabas. Gun Bernes är redaktör och institutionens prefekt är ansvarig utgivare.

Årets nummer 

2022

Nr 1 2022: Sortprovning 2021- vallgräs och vallbaljväxter.

Nr 2 2022: Sortprovning av korn och havre 2021.

Nr 3 2022: Ekologisk sortprovning av korn och havre 2021.

För äldre utgåvor se nedan.

Nytt-blad 2012 och nyare

Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap: 

2021

Nr 1 2021: Sortprovning 2020- vallgräs och vallbaljväxter.

Nr 2 2021: Sortprovning av korn 2020.

Nr 3 2021: Ekologisk sortprovning av korn och havre 2020.

2020

Nr 1 2020: Sortprovning 2019- vallgräs och vallbaljväxter.

Nr 2 2020: Sortprovning 2019-korn och havre.

Nr 3 2020: Ekologisk sortprovning av korn och havre 2019.

Nr 4 2020: Hur påverkas ettåriga grödor av ett varmare klimat?

Nr 5 2020: Havre ger minskade utsläpp av metan från mjölkkor.

2019

Nr 1 2019: Sortprovning 2018-korn och havre

Nr 2 2019: Sortprovning 2018- vallgräs och vallbaljväxter

Nr 3 2019: Ekologisk sortprovning av korn och havre 2018

Nr 4 2019: Proteinutfodring till mjölkkor

Nr 5 2019: Flera djurslag på gården?

2018

Nr 1 2018: Forskning pågår - från foder till ost

Nr 2 2018: Sortprovning 2017-korn och havre

Nr 3 2018: Ekologisk sortprovning av korn och havre 2017

Nr 4 2018: Sortprovning 2017- vallgräs och vallbaljväxter

Nr 5 2018: Är det värt att ta en tredje skörd av vallen? 

2017

Nr 1 2017: Sortprovning 2016 - korn och havre

Nr 2 2017: Ekologisk sortprovning av korn och havre 2016

Nr 3 2017: Sortprovning av vall och vallbaljväxter 2016

Nr 4 2017: Växtnäringsvärde i djupströgödsel från får

2016

Nr 1 2016: Sortprovning 2015 - korn och havre

Nr 2 2016: Ekologisk sortprovning av korn och havre 2015

Nr 3 2016: Sortprovning av vallväxter och vallbaljväxter 2015

Nr 4 2016: Behövs strukturfodret i fullfodret

Nr 5 2016: Vårrybs - en intressant gröda i norr

2015

Nr 1 2015: Sortprovning 2014 - korn och havre

Nr 2 2015: Ekologisk sortprovning av korn och havre 2014

Nr 3 2015: Sortprovning av vallväxter och vallbaljväxter 2014

Nr 4 2015: Fodereffektiva kor gynnar ekonomi och miljö

Nr 5 2015: Vinterlamning hur gör man? 

2014

Nr 1 2014: Betesblandning för får- undvik rörsvingel

Nr 2 2014: Sortprovning 2013 - korn och havre

Nr 3 2014: Ekologisk sortprovning av korn och havre 2012 och 2013

Nr 4 2014: Sortprovning av vallväxter och vallbaljväxter 2012 och 2013

Nr 5 2014: Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde?

Nr 6 2014: Hur kan man mäta metan från mjölkkor

Nr 7 2014: Helsäd av vårvete till mjölkkor

2013

Nr 1 2013: Utfodring av mjölkkor utan proteinfoder - går det

Nr 2 2013: Sortprovning 2012 - korn och havre

Nr 3 2013: Behöver vi veta hur mycket korna kan äta?

Nr 4 2013: Fytoöstrogener i foder och mjölk

2012

Nr 1 2012: Hur kan man mäta grovfodrets smältbarhet?

Nr 2 2012: Vallfodrets mineralbalans påverkar mjölkkons hälsa

Nr 3 2012: Sortprovning 2011 - korn och havre

Nr 4 2012: Ekologisk sortprovning av korn och havre 2011

Nr 5 2012: Sortprovning 2011 - vallgräs och vallbaljväxter

Nr 6 2012: Ger klöver i vallen nyttigare mjölkfett?

Nytt Ekologisk odling 2001-2011

Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap - Ekologisk odling

2011

nr 1 2011: Ekologisk sortprovning av korn år 2010

2010

nr 1 2010: Ekologisk sortprovning av korn år 2009

nr 2 2010: Baljväxtensilage till får

nr 3 2010: Åkerböna som insåningsgöda vid vallinsådd

2009

nr 1 2009: Ekologisk sortprovning 2008 - korn och havre

nr 2 2009: Sortprovning av jordgubbar i ekologisk odling i norr

2008

nr 1 2008: Åkerböna i samodling med vårvete som helgrödesensilage till kor

nr 2 2008: Ekologisk sortprovning av korn år 2007

2007

nr 1 2007: Ekologisk sortprovning av korn år 2006

2006

nr 1 2006: Ekologisk mjölkproduktion - slutrapport från dokumentationsprojekt 2003-2005

nr 2 2006: Vitaminer - hur mycket finns i fodret?

nr 3 2006: Ekologisk sortprovning av korn i Jämtland och Tröndelag 2003-05

2005

nr 1 2005: Ekologisk sortprovning av korn och havre 2004

nr 2 2005: Dokumentation av ekologiska mjölkgårdar

nr 3 2005: Helgröda av ärt-havre som ensilage till mjölkkor

2004

nr 1 2004: Ekologisk sortprovning - korn och havre

nr 2 2004: Ekologisk sortprovning 2003 - potatis

nr 3 2004: Ekologisk odling lönar sig

nr 4 2004: Ekologisk sortprovning av jordgubbar

2003

nr 1 2003: Ekologisk sortprovning av korn och havre 1994-2002

nr 2 2003: Ekologisk sortprovning av ärtor 2000-2002

nr 3 2003: Ekologisk sortprovning av potatis 2000-2002 

nr 4 2003: Hur kan man bekämpa tistel

2002

nr 1 2002: Ekologisk sortprovning av korn 1994-2001

nr 2 2002: Skörderesultat från Öjebynprojektet

nr 3 2002: Jämförelse mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion - Öjebynprojektet 1995-1998

nr 4 2002: Kadmium i djur och växter - resultat från Öjebynprojektet

2001

nr 3 2001: Bestämning av rödklöverhalten i vall 

Nytt Växtodling 2000-2011

Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap - Växtodling

2011

nr 1 2011: Sortprovning 2010 : korn och havre

nr 2 2011: Sortprovning 2010 - vallgräs och vallbaljväxter

nr 3 2011: Vårvete som helsäd i norra Sverige

2010

nr 1 2010: Sortprovning 2009 - korn och havre

nr 2 2010: Sortprovning 2009 - vallgräs och vallbaljväxter

nr 3 2010: Sprid flytgödsel till vallen tidigt på hösten

2009

nr 1 2009: Sortprovning 2008 - korn och havre 

nr 2 2009: Sortprovning 2008 - vallgräs och vallbaljväxter

nr 3 2009: Vårvete i odling till helsäd

2008

nr 1 2008: Sortprovning 2007 - korn och havre

nr 2 2008: Sortprovning 2007 - vallgräs och vallbaljväxter

2007

nr 1 2007: Sortprovning 2006 - vallgräs och vallbaljväxter

nr 2 2007: Sortprovning av korn 2006

2006

nr 1 2006: Sortprovning av korn och havre 2005

nr 2 2006: Sortprovning 2005 - vallgräs och vallbaljväxter

2005

nr 1 2005: Sortprovning av korn och havre 2004

nr 2 2005: Sortprovning 2004 - vallgräs och vallbaljväxter

2004

nr 1 2004: Sortprovning av korn och havre 2003

nr 2 2004: Sortprovning 2003 - vallgräs och vallbaljväxter

2003

nr 1 2003: Sortprovning av korn och havre 1993-2002

nr 2 2003: Sortprovning av vallväxter 1993-2002

2002

nr 1 2002: Sortprovning av korn och havre 1992-2001

nr 2 2002: Stallgödsel till vall - spridningstider på hösten

nr 3 2002: Sortprovning av vallväxter 1992-2001

2001

nr 1 2001: Sortprovning av korn och havre 1991-2000

nr 2 2001: Sortprovning av höstsäd 1995-2000

nr 3 2001: Sortprovning av vallväxter 1991-2000

2000

nr 1 2000: Sortprovning av korn och havre i norra Sverige 1990-1999

nr 2 2000: Sortprovning av höstsäd i norra Sverige 1994-1999

nr 3 2000: Sortprovning av vallväxter i norra Sverige 1990-1999

Nytt Husdjur 2002-2011

Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap - Husdjur

2011

nr 1 2011: Vallens avkastning och kvalitet vid olika skördesystem i norra Sverige

nr 2 2011: Rörsvingelhybrid - ett nytt vallgräs

2010

nr 1 2010: Ensilage som enda foder till tackor

nr 2 2010: Fettsyrasammansättning i gräs – inverkan av säsong och gödsling

nr 3 2010: Hampfrökaka till mjölkkor och lamm

2009

nr 1 2009: Lammens energibehov - förslag till normer

nr 2 2009: Ensilering påverkar inte grödans fettsyrasammansättning

nr 3 2009: Krossensilerad spannmål i mjölk- och köttproduktion

2008 

nr 1 2008: Snabb förtorkning ger bra ensilage

nr 2 2008: Ärt/havre-ensilage - hemodlat proteinfoder till mjölkkor

nr 3 2008: Helsäd - vilket foder får man

nr 4 2008: Ekonomi på nötköttsgårdar

2007

nr 1 2007: Livscykelanalys av mjölkproduktion i norra Sverige

2006

nr 1 2006: Helsädens fodervärde i mjölkproduktionen

nr 2 2006: Tillsatsmedel och skördeteknik påverkar ensilagets kvalitet

nr 3 2006: Vallfodrets kvalitet påverkar lammens konsumtionsförmåga

2005

nr 1 2005: Helsäd till kvigor - effekt av gröda och skördetid på konsumtionen

nr 2 2005: Råd inför ensileringen

nr 3 2005: Mineraler - vallfodrets innehåll och mjölkkornas behov

2004

nr 1 2004: Vallfoder fyller mjölken med nyttigheter

nr 2 2004: Ensilering - erfarenheter från skördeåret 2003

nr 3 2004: Mineralbalansen i vallfodret kan påverka kornas hälsa

2003 

nr 1 2003: Skörda och lägg in ensilaget rätt - bra för såväl ko som ost

nr 2 2003: Vad är det som påverkar konsumtionen av vallfoder?

2002 

nr 1 2002: Vad säger ensilageanalysen?

nr 2 2002: Varför blir det smakfel på mjölken?