Grundutbildning

Senast ändrad: 14 mars 2024

På våra kurser läser du om växters biologi och ekologi. Du får också kunskap om hur produktionsmetoder och odlingssystem påverkar avkastning, kvalitet och miljö. Kunskap som är viktig för att kunna utforma hållbara jordbrukssystem.

Fristående kurser på institutionen för växtproduktionsekologi

Kurser hösten 2024

Kurser våren 2024

Hela SLU:s program och kurser

Vi medverkar i mark-växtagronomprogrammet

Om du vill utveckla dagens och forma framtidens lantbruk ska du läsa till agronom med inriktning på mark/växt. Du kan med din kunskap bidra till en effektiv och hållbar växtproduktion. Se hur det gick för Elin och Erik som tidigare har pluggat till agronomer med inriktning mark-växt.

Läs mer om programmet agronom - mark/växt

Träffa våra tidigare studenter

Elin - mark/växtagronomen som löser framtidens utmaningar

Erik - som driver företag i chokladbranschen 

Självständiga arbeten

Vi handleder självständiga arbeten inom huvudområdet Lantbruksvetenskap. Men många studenter som gör sitt självständiga arbete hos oss gör det inom Biologi eller Markvetenskap.

Vill du göra ditt självständiga arbete hos oss? Vi annonserar våra förslag i SLU:s karriärportal

Du kan också vänta direkt dig till den lärare/forskare hos oss som du tycker ligger nära ditt intresseområde eller studierektor för grundutbildningen som kan hänvisa dig till rätt person.

Vill du läsa studentarbeten?

Du hittar genomförda självständiga arbeten i SLU:s databas Epsilon.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Ida Kollberg, forskare, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
ida.kollberg@slu.se