Forskarutbildning

Senast ändrad: 11 september 2023
Hung Van Do spikar sin avhandling.

Våra doktorander bidrar till att lösa livsviktiga problem. Hur får vi mat, foder, bioenergi och fiber att räcka till alla samtidigt som jordbrukets påverkan på miljön minskar?

Vill du bli doktorand hos oss?

Våra doktorandtjänster aviseras på Lediga tjänster hos SLU.

Avhandlingar

Läs avhandlingar från institutionen för växtproduktionsekologi

Forskarskolor

SLU:s forskarskolor erbjuder kurser, workshopar och seminarier för doktorander - det både fördjupar och breddar kunskaperna. Institutionen för ekologi är framförallt engagerad i forskarskolan:

Ekologi - grunder och tillämpningar

Men det finns flera andra intressanta forskarskolor

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Johannes Forkman, universitetslektor, studierektor för forskarutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi
johannes.forkman@slu.se