Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

SLU Ekologisk produktion och konsumtion arbetar med samordning och initiering av forskning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Syftet är att bidra till att forskningen håller hög kvalitet och är av stor relevans för olika målgrupper, främja samarbete och tvärvetenskap genom samordning av forskningen samt bidra till ökad internationell samverkan

SLU Ekoforsk

Sedan 2002 har SLU fördelat 7 miljoner kronor per år till forskning om ekologisk produktion. Utlysningarna har gjorts för tre år i taget. Syftet är att förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus.

Swedish Research on Organic Food & Farming

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har sedan ett antal år sammanställt den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), Jordbruksverket, Ekhagastiftelsen och det europeiska forskningsprogrammet CORE Organic. Katalogen som uppdaterades senast 2018 har tidigare getts ut som en pdf och i tryckt form men nu när vi uppdaterat den igen har allt material flyttat till webben och ligger på Ekofakta.se.

Närbild på svart emmervete.

Stiftelsen Lantbruksforskning

Stiftelsen Lantbruksforskning är lantbruksföretagarnas egen forskningsstiftelse. Genom Stiftelsen Lantbruksforskning tar lantbrukarna ansvar för finansieringen av svensk lantbruksforskning som stöder en hållbar utveckling av det svenska lantbruket.

Jordbruksverkets FoU

Jordbruksverket fördelar medel till försöks- och utvecklingsverksamhet för ekologisk produktion. Syftet med projekten är att ge tillämpad kunskap inom områdena djurhälsa, djurhållning, trädgård och växtodling i ekologiskt lantbruk.

Formas

På regeringens uppdrag avsätter forskningsrådet Formas 23 miljoner kronor årligen för att finansiera forskning inom ekologisk produktion. Av dessa används fem miljoner kronor per år till CORE Organic där ett antal EU-länder utlyser och samfinansierar medel för transnationella forskningsprojekt inom ekologisk produktion.

CORE Organic

CORE Organic är ett transnationellt forskningssamarbetsprojekt. Det är en del av ERA-NET, som är ett instrument för samverkan mellan forskningsfinansiärer i EU-länder. Svensk partner i CORE Organic är Formas.

Organic Eprints

Organic eprints är en internationell databas med över 14 000 publikationer om ekologisk produktion och konsumtion. Organic eprints är open acess och innehåller utöver vetenskapliga artiklar också information om organisationer, projekt och forskningsanläggningar.

TP Organics

TP Organics, European Technology Platform of Organic Food and Farming Research and Innovation, är den Europeiska kommissionens officiella plattform (ETP) för forskning om ekologisk livsmedelsproduktion. EPOK är en av flera nationella plattformar för ekoforskning knutna till TP Organics.

Publicerad: 06 december 2023 - Sidansvarig: epok@slu.se
Loading…