Hoppa till huvudinnehåll

Boka föredrag!

För att underlätta för dig som planerar temadagar, konferenser och annat har vi gjort en lista med ämnen som är aktuella och intressanta.

Man står och pratar på en åker.

Samverkanslektor i växtproduktion

Anneli Lundkvist är expert inom växtproduktion med inriktning mot reglering av ogräs.

Anneli Lundkvist porträtt.

Ämneskommittéerna

Ämneskommittéerna är öppna mötesplatser för alla intressenter inom arbetsområdena: jordbearbetning, odlingsmaterial, odlingssystem, ogräs, vall och grovfoder, vatten, växtnäring och växtskydd.

Publicerad: 07 februari 2023 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se

Kontakt institutionen för växtproduktionsekologi

Prefekt Robert Glinwood, robert.glinwood@slu.se

Uppsala

Postadress: Box 7043, 750 07 Uppsala; Besöksadress: Ekologicentrum, Ulls väg 16; Leveransadress: Paket - Ulls väg 18B, 756 51 Uppsala

Umeå

Postadress campus: SLU eller VPE, 901 83 Umeå; Besöksadress campus: SLU, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, våning 5; Post-/besöksadress fältforskning: Inst. för VPE, Verkstadsgatan 15 A, 904 32 Umeå

Lövsta

Postadress: Box 7062, 750 07 Uppsala; Leverans-/besöksadress: Funbo Lövsta 19, 755 97 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Loading…