Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

Epoks publikationer handlar om ekologiskt och uthålligt lantbruk ur olika perspektiv. Publikationslistan innehåller kunskapssynteser, rapportserien "Ekologiskt lantbruk" och andra skrifter (konferensrapporter, fallstudier, verksamhetspresentationer och mycket mer). De flesta publikationer kan laddas ned gratis.

Synteser och rapporter

Kunskapssynteser sammanställs av forskare utifrån befintlig kunskap inom ekologiskt lantbruk och de svenska miljömålen. Ämnesområden är till exempel växtnäring, bekämpningsmedel, djurhälsa, energianvändning, och biologisk mångfald.

Faktablad och broschyrer

Epoks faktablad och broschyrer kan vara kortfattade versioner eller utvalda delar av kunskapssynteserna, rapporter från seminarier eller workshops med mera.

Framsida av faktablad om ekonomi, text och en biild på en dator och ett kreditkort.

Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat 2022

”Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat” har tagits fram i en bred process tillsammans med aktörer inom livsmedelskedjan och forskningen. Agendan ringar in, exemplifierar och sammanfattar forskningsbehov på både kort och lång sikt.

Framsida av forskningsagenda. Vit text på lila bakgrund med foto av blandade bönor i bakgrunden.

Övriga publikationer

Här publiceras sammanställningar från workshops och seminarier, debattinlägg, verksamhetspresentationer till exempel en sammanställning av den forskning inom ekologisk produktion och konsumtion som finansierats av SLU EkoForsk, Formas, Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) och Jordbruksverket.

NORDISKT EKO

Med NORDISKT EKO vill vi spegla forskning och utveckling inom allt som rör ekologiskt lantbruk, från primärproduktion på gården till marknad, konsumtion, hälsa och livsstil.

Publikationer från CUL, Centrum för uthålligt lantbruk

EPOK har tagit över de publikationer som Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) gav ut. Samtliga publikationer hittar du här >

Organic Eprints

Organic eprints är en internationell databas med över 14 000 publikationer om ekologisk produktion och konsumtion. Organic eprints är open acess och innehåller utöver vetenskapliga artiklar också information om organisationer, projekt och forskningsanläggningar.

Publicerad: 05 december 2023 - Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se
Loading…