Hoppa till huvudinnehåll

Växtodling inriktning grovfodergrödor

Det övergripande syftet med forskargruppen är att skapa kunskap för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga jordbrukssystem som är baserade på grovfoder, som vall, bete och helsäd, samt säkra tillgången på miljövänliga och hållbara livsmedel från idisslare.

Vallfoder är den dominerande grödan som odlas i Sverige och den driver mjölk- och köttproduktionen. Vår forskning fokuserar på att förbättra produktionen och kvaliteten på grovfodergrödor och på att förstå deras roll i hållbara odlingssystem. Detta inkluderar agronomisk forskning, bedömning av jordbrukssystem och tillämpad fjärranalys.

Våra avslutade projekt hittar ni via knappen och de pågående listas nedan.

Våra pågående forskningsprojekt

Publicerad: 24 februari 2023 - Sidansvarig: lisa.beste@slu.se

Kontakt institutionen för växtproduktionsekologi

Prefekt Carolyn Glynn, carolyn.glynn@slu.se

Uppsala

Postadress: Box 7043, 750 07 Uppsala; Besöksadress: Ekologicentrum, Ulls väg 16; Leveransadress: Paket - Ulls väg 18B, 756 51 Uppsala

Umeå

Postadress campus: SLU eller VPE, 901 83 Umeå; Besöksadress campus: SLU, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, våning 5; Post-/besöksadress fältforskning: Inst. för VPE, Verkstadsgatan 15 A, 904 32 Umeå

Lövsta

Postadress: Box 7062, 750 07 Uppsala; Leverans-/besöksadress: Funbo Lövsta 19, 755 97 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Loading…