Hoppa till huvudinnehåll

Växtodling inriktning grovfodergrödor

Forskargruppens övergripande syfte är att skapa kunskap för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga jordbrukssystem baserade på grovfoder som vall, bete och helsäd, samt säkra tillgången på miljövänliga och hållbara livsmedel från idisslare.

Vallfoder är den dominerande grödan i Sverige. Den driver mjölk- och köttproduktionen. Vår forskning fokuserar på att förbättra produktionen och kvaliteten på grovfodergrödor och på att förstå deras roll i hållbara odlingssystem. Detta inkluderar agronomisk forskning, bedömning av jordbrukssystem och tillämpad fjärranalys.

Våra pågående forskningsprojekt

Publicerad: 04 september 2023 - Sidansvarig: lisa.beste@slu.se

Kontakt institutionen för växtproduktionsekologi

Prefekt Robert Glinwood, robert.glinwood@slu.se

Uppsala

Postadress: Box 7043, 750 07 Uppsala; Besöksadress: Ekologicentrum, Ulls väg 16; Leveransadress: Paket - Ulls väg 18B, 756 51 Uppsala

Umeå

Postadress campus: SLU eller VPE, 901 83 Umeå; Besöksadress campus: SLU, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, våning 5; Post-/besöksadress fältforskning: Inst. för VPE, Verkstadsgatan 15 A, 904 32 Umeå

Lövsta

Postadress: Box 7062, 750 07 Uppsala; Leverans-/besöksadress: Funbo Lövsta 19, 755 97 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Loading…