Hoppa till huvudinnehåll

Bondens hörna

Bondens hörna är den del av vår hemsida som riktar sig specifikt till bönder och rådgivare. Här finns bl.a. våra populärvetenskapliga skrifter, tips på hur man uppskattar klöverhalten i vallen, samt information om vallprognoser. Här kan ni även läsa mer om våra forskare och anmäla er till vår e-postlista.

Fält med slaget gräs i strängar och inplastade balar. Foto.

Vi tar fram kunskap för att utveckla hållbara och konkurrenskraftiga jordbrukssystem som är baserade på grovfoder, som vall, bete och helsäd, samt säkra tillgången på miljövänliga och hållbara livsmedel från idisslare.

Gödselberäkningar

Här hittar du enkla gödselgivaberäkningar för de vanligaste grödorna i norra Sverige. Beräkningarna används för att ge en uppskattning om vad marken och grödan behöver. De kan också användas för undervisning.

Fixar du klöverhalten?

Läs mer om hur du ska tänka och göra när du uppskattar klöverhalten i din vall. Du kan även testa dina kunskaper med några bilder.

En nässelfjäril sitter på en rödkloverblomma. Foto.

Verktyg för Vallprognos

Att veta när man ska skörda för optimal kvalitet och avkastning är inte alltid lätt. På denna sida får du tips om hur du ska tänka och agera för att få bästa möjliga vallensilage.

En liten vallskördemaskin på ett fält. Foto.

Hur gör man foderanalyser?

Har du någonsin undrat hur man faktiskt gör foderanalyserna för vallensilage? Klicka här för att lära dig mer.

Tre personer i vita rockar står vid en labbänk och jobbar. Foto.
Publicerad: 24 februari 2023 - Sidansvarig: malin.barrlund@slu.se

Kontakt institutionen för växtproduktionsekologi

Prefekt Robert Glinwood, robert.glinwood@slu.se

Uppsala

Postadress: Box 7043, 750 07 Uppsala; Besöksadress: Ekologicentrum, Ulls väg 16; Leveransadress: Paket - Ulls väg 18B, 756 51 Uppsala

Umeå

Postadress campus: SLU eller VPE, 901 83 Umeå; Besöksadress campus: SLU, Skogsmarksgränd, 907 36 Umeå, våning 5; Post-/besöksadress fältforskning: Inst. för VPE, Verkstadsgatan 15 A, 904 32 Umeå

Lövsta

Postadress: Box 7062, 750 07 Uppsala; Leverans-/besöksadress: Funbo Lövsta 19, 755 97 Uppsala

Fakturaadress

SLU Fakturamottagning, Box 7090, 750 07 Uppsala

Loading…