Rapporter/Röbäcksdalen meddelar

Senast ändrad: 14 september 2023
Framsidan för jubileumsskriften Röbäcksdalen 50 år. Foto.

Längre forskarrapporter, slutrapporter och examensarbeten publiceras i någon av institutionens rapportserier.

Under en lång tid fanns en rapportserie som hette Röbäcksdalen meddelar. Från 2009 gjordes serien om och heter nu rapport från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Från 2009 finns det dessutom en separat serie för examensarbeten, medan tidigare examensarbeten än 2009 finns under Röbäcksdalen meddelar. Rapporterna är i de flesta fall på svenska, men några är skrivna på engelska.  

Vid lanseringen av SLU:s nya hemsida var det många publikationslänkar som slutade fungera. I dagsläget finns länkar till alla examensarbeten från 2009, alla rapporter från 2009 och de flesta Röbäcksdalen meddelar 2000-2008. För Röbäcksdalen meddelar 1990-1999 finns endast länkar till enstaka filer och för äldre Röbäcksdalen meddelar saknas samtliga länkar i dagsläget. Det går dock att kontakta oss för att få tag på gamla utgåvor.

Här finns senaste numret i rapport från NJV:

2020: Assessing the impact of a warmer and drier climate on Swedish annual crops

Examensarbeten gjorda hos NJV (från 2009)

Examensarbeten gjorda hos NJV fr.o.m. 2009

Stensson, Lisa. 2021. Utfodringsstrategier för minskade metanutsläpp från enterisk fermentering hos mjölkkor.

Eriksson, Theodor. 2021. Bete för mjölkkor under nordliga förhållanden - Påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning.

Lindén, Elin. 2021. Cropping systems with leys – analysis of a long-term experiment in Northern Sweden.

Zeiner, Niklas. 2020. Using Sentinel-2 Satellite Images to Estimate Traits of Forage Grasslands.

Eriksson, Emelie. 2020. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora – En delstudie inom projektet "Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost".

Friman, Johanna. 2019. Objective determination of marbling levels in raw bovine meat –using hyperspectral imaging.

Lindqvist, Ellen. 2018. Betydelse av tillgång till foderplats för mjölkkons produktion och hälsa.

Halvarsson, Amanda. 2018. Går det att odla ekologiskt vårvete för hantverksmässig bakning i Jämtlands län?

Ekenberg, Victoria. 2017. Case study: phenotypic and economic effect of crossbreeding in a Swedish red and white dairy cattle herd.

Karlsson, Klara. 2017. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation. 

Halvarsson, Amanda. 2016. Odling av fodervicker

Bengtsson, Sebastian. 2015. Timotejens uthållighet i vall

Linder, Sanna. 2014. Selenium in Swedish sheep production

Ferm, Emelie. 2014. Nutrient efficiency in Swedish dairy cows fed total mixed rations or partial mixed rations.

Lundbäck, Victor and Rosenqvist, Henrik. 2014. Vallfodrets råprotein till mjölkkor : hur råproteinet används bäst. 

Jöngren, Caroline. 2014. Endofytiska svampar i vallgräs - levnadssätt, förekomst och effekter på gräs och gräsätare

Andersson, Ida. 2013. Stresseffekter hos får vid vallning och hantering

Fors, Maria. 2013. Wool loss in sheep

Nihlstrand, Janina. 2013. Djupströbäddar i fårproduktionen : dess egenskaper samt alternativa strömedel

Nilsson, Cecilia. 2012. Ley management : a means to improve forage quality and production 

Brorsson, Stefan. 2011. Skalsjukdomar och knäpparlarver i potatis : I. blastdödningsperiodens och -metodens inflytande på förekomsten av skalsjukdomar : II. drycore-symptom; samband mellan knäpparlarver och Rhizoctonia och effekt av olika betningsmedel  

Johansson, Sara. 2011. Högavkastande mjölkkor på bete : rutiner, skötsel och tillskottsutfodring 

Oscarsson, Helena. 2011. Fårens anpassning till värme och kyla

Jonsson, Elin. 2010. Rätt sort av timotej och rödklöver ger högst konsumtion av närproducerat foder

Nilsson, Britta. 2009. Skördesystem i vall, skördens storlek och foderkvalitet

Thellenberg, Karin. 2009. Nötköttsproduktion i Västerbotten

 

Röbäcksdalen meddelar 2000-2008

2008

nr 1 2008: Hemmaproducerat foder ökad lönsamhet och klimatsmartare produktion. Regional jordbrukskonferens för norra Sverige Umeå 19-20 februari 2008

nr 2 2008: Improved analytical capacity for determination of forage quality, utilising the gas production 

nr 3 2008: Voluntary feed intake by dairy cattle  

2007

nr 1 2007: Ensilering kräver stor omsorg i alla led

nr 2 2007: Fullfoder för får

nr 3 2007:Åkerböna i samodling med vårvete som helgrödesensilage till mjölkkor

2006

nr 1 2006: Dokumentation av ekologisk mjölkproduktion i norra Svergie 2003-2005 (PDF-fil saknas)

nr 2 2006: Grazemore DSS för att prediktera beteskvalitet för mjölkkor

nr 3 2006: 28e Internorden-mötet. Visby, Sverige, 17-20 juni 2004. Föredrag och posters

nr 4 2006: Dokumentation av ekologisk mjölkproduktion i norra Sverige 2003-2006 - reviderad slutrapport

2005

nr 1 2005: Kväveomsättning i gräsmark med olika artantal och artsammansättningar 

nr 2 2005: ÖJEBYNPROJEKTET - ekologisk produktion av livsmedel (PDF-fil saknas)

nr 3 2005: Produktion av finfibrig ull genom avel och utfodring - inkorsning av meriono i sveafår besättningar

nr 4 2005: Grazemorre DSS för att optimera utnyttjandet av bete i mjölkproduktionen 

2004

nr 1 2004: Rhizobium populations inplant communities of different species composition (PDF-fil saknas)

nr 2 2004: The effect of different processing methods on rumen degradation of protein and starch in threshed peas 

nr 3 2004: Abstracts of the 5thCircumpolar Agricultural Conference, Umeå, Sweden 27-29 September 2004 

nr 4 2004: Pea and pea-grain mixtures as whole crop protein silage for dairy cows 

nr 5 2004: ÖJEBYNPROJEKTET - ekologisk produktion av livsmedel, slutrapport 

2003

nr 1 2003: Rhizoctonia solani- pilotstudie av marksmitta i Västergötland, anastomosgrupper i Sverige samt en litteraturgenomgång (PDF-fil saknas)

nr 2 2003: Regional jordbrukskonferens i Umeå november den 26-27 november 2003 (PDF-fil saknas)

2002

nr 1 2002: Hur botar vi fel smak på mjölken (PDF-fil saknas)

2000

nr 1 2000: 10:e regionala lantbrukskonferensen för norra Sverige den 14-15 mars 2000

nr 2 2000: Krossensilage i silokorv (PDF-fil saknas)

nr 3 2000: Stallgödsel till slåttervall- inverkan på ensilagets kvalitet (PDF-fil saknas)

nr 4 2000: Saknas

nr 5 2000: Energibehov och konsumtionsförmåga hos växande lamm (PDF-fil saknas)

Röbäcksdalen meddelar 1990-1999

1999

nr 1 1999:Ensiling during difficult conditions of two direct cut forage, with different botanical composition

1998

nr 2 1998: Influence of volatile plant extracts on storage pathogens of carrots in vitro

nr 3 1998: Red clover and grasses in northern Scandinavia a nutritional approach

nr 4 1998. The degradation of forage in ruminants, studies using the in vitro gas production and in sacco methods, - review

nr 5 1998: Höstsäd i norra Sverige- uppföljning av praktiska odlingar

1997

nr 1 1997:  9:e regionala lantbrukskonferensen för norra Sverige  den 17-18 mars 1997, Umeå

1994

nr 1 1994: Sortförsök med korn, havre och ärter i norra jordbruksförsöksdistriktet 1984-1993

nr 2 1994: A comparison of the assortment of broad-leaved trees and shrubs

nr 3 1994: Förädlade biobränslen- teknik och marknadsförutsättningar i Västerbottens län

nr 4 1994: Returpapper i Norrland- lokal förbränning eller returfiber- användning?

nr 5 1994: Bränslekaraktärisering av rörflen- resultat från första och andra års vallar

nr 6 1994 : Försök med olika förfrukter och gröngödsling till potatis i norra Sverige

nr 7 1994: Vallväxters uthållighet vid intensiv odling i norra Sveriges inland

nr 8 1994: 8:e regionala lantbrukskonferensen för norra Sverige den 27-28 september 1994, Umeå

nr 9 1994: Öjebyprojektet Vallarnas botaniska sammansättning 92-93 samt symbiotiska kvävefixering 90-93

nr 10 1994: Brikettering av rörflen, teknik och ekonomi

nr 11 1994: Förteckning över utgiva nummer 1994

1993

nr 1 1993: Sortförsök med korn, haver och ärt i norra jordbruksförsöksdistriktet 83-92

nr 2 1993: Grovfoder till getter- en litteraturöversikt

nr 3 1993: Vinterlamm- hö eller ensilage till slutuppfödningen

nr 4 1993: Hö och tallris som grovfoder i intensiv getmjölksproduktion

nr 5 1993: Biologisk bekämpning i växthus

nr 6 1993: Jämförelse av metoder för energivärdering av norrländskt korn

nr 7 1993: Skördetidsförsök i norra Sverige i korn och ärtblandsäd för våtkonservering

nr 8 1993: Pulverbränsle från rörflen

nr 9 1993: Tillverkning och proveldning av rörflenpulver- ett fullskaleförsök

nr 10 1993: Ensilage eller hö i en KRAV-anpassad foderstat för getter

nr 11 1993: Lantbruksväxternas övervintring, teorier och testmetoder

nr 12 1993: Olika utsädesknölstorlekar och sättavstånd i potatis i norra Sverige. förgroning och olika sättningsmetoder för bintje- och mandelpotatis

nr 13 1993: Odlingstekniska försök avseende skördetid, gödsling och produktkvalitet smat sortförsök i rörflen till biobränsle och fiberråvara 91-93

nr 14 1993: Förteckning över utgiva nummer 1993

1992

nr 1 1992: Sortförsök med korn, haver och ärt i norra jordbruksförsöksdistriktet 82-91

nr 2 1992: Direktsådd av spannmål i norra Sverige

nr 3 1992: Olika typer av mjölkutfodring till killingar 

nr 4 1992: Bäddodling, marktäckning och kulturtäckning i jordgubbar - ett försök med sent mognande sorter

nr 5 1992: Provförbränning av energigräset rörflen vid två kommersiella halmeldade anläggningar i Danmark

nr 6 1992: Resultat och analys av konventionell och ekologisk produktion vid Öjebyn under åren 1990-91 och 1991-92

nr 7 1992: Hel eller krossad kärna vid ensilering av korn

nr 8 1992: Vägar för export till EG- marknadsbarriärer/"marknadsdatabas"

nr 9 1992: Bladfläcksjukdomar i norrländska kornsorter- sortjämförelse i fält 1987-91

nr 10 1992: Odlingförsök med rörflen till biobränsle och fiberråvara

nr 11 1992: Möjligheten att reducera svavelutsläpp genom sameldning av torv och energigräs

nr 12 1992: 7:e regionala lantbrukskonferensen för norra Sverige den 17-18 mars 1992, Umeå

nr 13 1992: Förökning och distribution av träd och buskar utvalda för norrländska förhållanden

nr 14 1992: Förteckning över utgivna nummer 1992

1991

nr 1 1991: Sortförsök med korn, havre och ärtor i norra jordbruksförsöksdistriktet 1981-90

nr 2 1991: Ogräsbekämpning i allåkerbär- försök och rekommendationer

nr 3 1991: "Korngräs" i klimatkammare- produktion och fodervärde 

nr 4 1991: Slaktkroppens förändring i vikt och sammansättning under slaktsäsongen september- april hos honren

nr 5 1991: Försök med olika insatser av produktionsmedel i kornodling 1984-89

nr 6 1991: Marknadsbakgrund för dryckesmjölk inom NLP:s mejeriområde

nr 7 1991: Alternativ mjölk i norrland

nr 8 1991: Mjölkproduktion baserad på fodermedel producerade i ett ekologiskt odlingssystem

nr 9 1991: Produktion av elitfrö av vallväxter

nr 10 1991: Fyrtio år i jordbruksforskningens tjänst

nr 11 1991: The Danish market for ecologically produced food

nr 12 1991: Marknaden för alternativt framställda mejeriprodukter i Västtyskland 1990

nr 13 1991: Förteckning över utgivna nummer 1991

1990

nr 1 1990: Skörd av fuktig spannmål med hjälp av reparbord

nr 2 1990: Sortförsök med korn, havre och ärt i norra jordbrukförsöksdistriktet 1989 samt 1980-89

nr 3 1990: Blomkål och broccoli, odlingsvärdeprövningar 1989 i kombinatioin med kulturtäckning

nr 4 1990: Bädd, marktäckning och gödsling i blomkål och isbergssallat 1989

nr 5 1990: Fänkål och rödbeta, odlingsvärdeprövningar 1989

nr 6 1990: Slaktkroppens förändring i vikt och sammansättning under slaktsäsongen september-april hos hanrenen

nr 7 1990: Våtensilering och hantering av fuktig spannmål

nr 8 1990: Försök med olika insatser av produktionsmedel i kornodling 1984-89

nr 9 1990: Svampodling på nordliga breddgrader

nr 10 1990: Prognos för utsädesförsörjning i de fyra nordligaste länen 1991

nr 11 1990: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1990

nr 12 1990: Utgivna nummer 1990

Röbäcksdalen meddelar 1980-1989

1989

nr 1 1989: Sortförsök med korn, havre och ärt i norrra jordbruksförsöksdistriket 1988 samt 79-88

nr 2 1989: Produktion av biomassa på åker för energiändamål

nr 3 1989: Kvävegödsling till klöver-gräsvall och gräsvall i norra Sveriges inland

nr 4 1989: Grovfoderodling i norrlands inland III

nr 5 1989: Bäddodling, marktäckning och gödsling 1987 och -88

nr 6 1989: Gallring i en fjällrenhjord resultat från en fyra-årig undersökning

nr 7 1989: Klimatkammargräs som fodermedel

nr 8 1989: Prognos för utsädesförsörjning i de fyra nordligaste länen 1990

nr 9 1989: Hög kvalitet på vallfoder, när måste man i så fall skörda olika typer av vallar?

nr 10 1989: Direktsådd av vall

nr 11 1989: Bestämning av omsättbar energi för idisslare med nära-infraröd reflektansspektroskopi och multivariat datautvärdering

nr 12 1989: Försök med reducerad kemisk ogräsbekämpning i monokultur av korn i norra Sverige

nr 13 1989: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1989

nr 14 1989: Utgivna nummer 1989

1988

nr 1 1988: Sortförsök med korn, havre och ärt i norra Jordbruksförsöksdistriktet 1987 samt 78-87

nr 2 1988: Sortförsök med hundäxing och ängsgröe i norra Sverige

nr 3 1988: Odling av eterneller - observations och såtidsförsök, Röbäcksdalen 1987

nr 4 1988: Mätningar av tjäldjup, snödjup och marktemperatur vid Röbäcksdalen, Umeå, 1962-1986  -presentation av mätdata

nr 5 1988: Synopsis of Broadleaved trees ans shrubs cultivable as ornamentals in boreal Sweden

nr 6 1988: Kvävegödslingens och klöverhaltens betydelse i vallen

nr 7 1988: Lång och kortvarig betesvall

nr 8 1988: Växtskyddsförsök i vinbär och jordgubbar 1988

nr 9 1988: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1989

nr 10 1988: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1988

nr 11 1988: Utgivna nummer 1988

1987

nr 1 1987: Sortförsök med korn, havre och ärt i norra Jordbruksförsöksdistriktet 1986 samt 77-86

nr 2 1987: Rapport över 3 års undrsökning av fröproduktion och frökvalitet hos för norrland aktuella park och prydnadsbuskar

nr 3 1987: Försök med frösådd pelargon på Röbäcksdalen 1986

nr 4 1987: Rapskornensilage som foder till mjölkkor

nr 5 1987: SKB vid Röbäcksdalens husdjursförsöksstation. Data från 1:a laktationen 1979-1986, samt sammanfattning för peroiden 1969-1986

nr 6 1987: Effekten av inkorsning av SLB och SJB i Svensk Kullig Boskap

nr 7 1987: Raps-korn-ensilage eller raps-ensilage till mjölkkor

nr 8 1987: Förfrukt och gröngödsling till potatis i norra Sverige

nr 9 1987: Odlingsförsök med växthusgurka på Röbäcksdalen 1986

nr 10 1987: Rapport från Röbäcksdalens SKB-besättning

nr 11 1987: Några produktionsdata från Holsteinkorsningar och SBR vid Röbäcksdalen och Öjebyn

nr 12 1987: Utsädesmängd och kemisk ogräsbekämpning i sexradskorn i norra Sverige II

nr 13 1987: Gräs för energiproduktion i norra Sverige

nr 14 1987: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1988 

nr 15 1987: Försök med olika insatser av produktionsmedel i kornodlingen

nr 16 1987: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1987

nr 17 1987: Utgivna nummer 1987

1986

nr 1 1986: Intensiv vallodling i norr

nr 2 1986: Intensiv vallodling i norr

nr 3 1986: Sortförsök ned korn, havre,ärter i norra jordbruksförsöksdistriktet 1985 samt 76-85

nr 4 1986: Mjölkkornas sommarutfodring i praktiken - en jämförelse av betesgång och stallutfodring med grönmassa eller ensilage

nr 5 1986: Markbördighetsförsök i Norrland

nr 6 1986: Försök med monokultur

nr 7 1986: Kviguppfödning i praktiken 

nr 8 1986: Temperatur och nederbörd vid de norrlandska försöksstationerna 1976-1985

nr 9 1986: Förgroning av potatis under olika lång tid, temperatur och ljus samt olika behandling vid sättning

nr 10 1986: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1987

nr 11 1986: Klöverns och gräsens förfruktsvärde

nr 12 1986: Förädling av vallväxter för norra Sverige

nr 13 1986: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1986

nr 14 1986: Utgivna nummer 1986

1985

nr 1 1985: Sortförsök ned korn, havre,ärter i norra jordbruksförsöksdistriktet 1984 samt 75-84 

nr 2 1985: Sommar utfodring av mjölkkor - en fältstudie

nr 3 1985: Mjölkkor på stall eller bete - resultat av en enkät i Västerbotten

nr 4 1985: Korsningstjurarnas inflytande på aveln inom Nordavel  Rapport VI

nr 5 1985: Korsningstjurarnas inflytande i SKB-avel

nr 6 1985: Studium av tjurmoderurvalet inom SKB under 1984

nr 7 1985: Djurägarnas önskemål om SKB-aveln 

nr 8 1985: Växtodling i norra Finland, Norge och Sverige

nr 9 1985: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1986

nr 10 1985: 4:e internationella hallon och vinbärs-symposiet i Norge, Sverige och Danmark 28 juli - 4 augusti 1985 

nr 11 1985: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1985

nr 12 1985: Utgivna nummer 1985

1984

nr 1 1984: Sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksdistriktet 1983 samt 74-83

nr 2 1984: Dendrologiska anteckningar från en resa i Troms (N) och Norrbotten (S) 22-30 juni 1983

nr 3 1984: Riktlinjer för gödsling och kalkning efter markkarta, gäller mellerstra och norra norrland

nr 4 1984: Ensidig grovfoderodling i norra Sverige

nr 5 1984: Vallanläggning i norra Sverige

nr 6 1984: Studium av tjurmoderurvalet inom SKB undr 1983

nr 7 1984: Korsningstjurarnas inflytande på aveln inom Nordavel  Rapport V

nr 8 1984: Sortförsök med växthusgurka och tomat på Röbäcksdalen 1983 samt resultat med sortförsök med tomat 1980-82

nr 9 1984: Betingelser för mölkproduktion i övre norrland med särskild tonvikt på vallfoderproduktionen i familjejordbruket - Inventering i Norrbotten 1982

nr 10 1984: Skördetidens inverkan på vallens övervintring

nr 11 1984: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1985

nr 12 1984: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1984

nr 13 1984: Utgivna nummer 1984

1983

nr 1 1983: Sortförsök med korn och havre i norra jordbriksförsöksditriktet 1982 samt 73-82

nr 2 1983: Knacktestning av 1982 års utsädesodlingar av potatis

nr 3 1983: Samodling av grönfoderraps och baljväxter

nr 4 1983: Sortförsök med korn och grönfoder i Norrlands inland

nr 5 1983: Trädgårdsodlingen i Norrland 1971-1981 med utvecklingstendenser 1981-1986

nr 6 1983: Utsädesmängd och kemisk ogräsbekämpning i sexradskorn i norra Sverige

nr 7 1983: Försök med fröodling av ängsgröe och rödsvingel vid röbäcksdalen åren 1997-1981 

nr 8 1983: Korsningstjurarnas inflytande på aveln inom Nordavel  Rapport IV

nr 9 1983: Prognos för utsädesförsöriningen i de fyra nordligaste länen 1984

nr 10 1983: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1983

nr 11 1983: Utgivna nummer 1983

1982

nr 1 1982: Temperatur och nederbörd vid de Norrländska försöksstationerna 1962-1980

nr 2 1982: Vinbärsknoppmal - ett problem för norrländsak vinbärsodlare

nr 3 1982: Försök med nya förgroningsmetoder för potatis 1980-1981

nr 4 1982: Potatisbladmögel i Norrland

nr 5 1982: Sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksditriktet 1981 samt 72-81 

nr 6 1982: Sambandet mellan potatisskorv samt kalkning, bevattning och växtföljder i några norrländska försök  

nr 7 1982: Förgroningen s och skördetidens inverkan på potatisens avkastning och lagringsduglighet i norra Sverige, preliminära resultat från åren 1987-1980

nr 8 1982: Utslagsorsaker, sjuldomsfrekvens och behandlingsmetoder i mjölkkobesättningen på Röbäcksdalen

nr 9 1982: Korsningstjurarnas inflytande på aveln inom Nordavel  Rapport III

nr 10 1982: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1983

nr 11 1982: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1982

nr 12 1982: Utgivna nummer 1982

1981

nr 1 1981: Kemisk bekämpning av ogräs i grönfoderraps

nr 2 1981: Rapport från Röbäcksdalens SKB-besättning. Utgallring under kontrollåren 1977-1980 

nr 3 1981: Växtskydd i norrländsk jordgubbsodling

nr 4 1981: Utsädeskvaliteten hos 1980 års kornskörd i de fyra nordligaste länen

nr 5 1981: Sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksdistriktet 1980 samt 71-80

nr 6 1981: Försök med blandsäd av havre och ärter resp. korn ärter 1975-1978

nr 7 1981: Kontroll av utsädespotatis i Skottland studieresa 23-27 februari 1981

nr 8 1981: Försök med mellankalvar av SKB-ras. Olika inblandningar av soja i kraftfodret samt studier av slaktkropparnas egenskaper

nr 9 1981: Degernäsbäckens sänkningsföretag av år 1950. Historik

nr 10 1981: Slåtterteknikens inverkan på vallens avkastning och övervintring i norra Sverige

nr 11 1981: Korsningstjurarnas inflytande på aveln inom N.T.C:s område.  Rapport II

nr 12 1981: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1982

nr 13 1981: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1981

nr 14 1981: Utgivna nummer 1981

1980

nr 1 1980: Sortförsök med korn och havre i norrra jordbruksförsöksditriktet 1979 samt 70-79

nr 2 1980: Utsädeskvaliteten hos 1979 års kornskörd i de fyra nordligaste länen

nr 3 1980: Gröna växter vid låg temperatur och låg ljusintensitet

nr 4 1980: Nya kornsorter, Agneta, Yrjar, Pernilla och Ida

nr 5 1980: Mekanisk och kemisk bekämpning av kvickrot i norra Sverige

nr 6 1980: Förlängning av odlingssäsongen hos morot

nr 7 1980: Insamling av busk- och trädmaterial för odling i Norrland

nr 8 1980: Isbergssallat, såtid- och sortförsök 1976-78

nr 9 1980: Två skördar av ensilage eller en skörd av hö för mjölkproduktion?

nr 10 1980: Vallskördens storlek och kvalité vid Öjebyns egendom 1975-79

nr 11 1980: Kommentarer till försöken med ensilage och hö vid Öjebyn

nr 12 1980: Prognos för tsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1981

nr 13 1980: Registrering av vedartade provenienser i norra trädgårdsförsöksdistriktet

nr 14 1980: Kvävegödsling till korn i Norrland

nr 15 1980: Kvävegödsling till havre i Norrland

nr 16 1980: Försök med jordgubbsodling i växthus

nr 17 1980: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1980

nr 18 1980: Utgivna nummer 1980 

Röbäcksdalen meddelar 1970-1979

1979

nr 1 1979: Grovfoderdag anordnad av norra husdjurs och jordbruksförsöksdistriktet, 1978-11-15

nr 2 1979: SKB vid Röbäcksdalens husdjursförsöksstation. Data från 1:a laktationen 76-78 samt sammanfattning för perioden 1969-78

nr 3 1979: Sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksdistriktet 1978 samt 1969-78

nr 4 1979: Rörflen, rapport från konferensen i Norge hösten 1978

nr 5 1979: Utsädeskvaliteten hos 1978 års kornskörd i de fyra nordligaste länen

nr 6 1979: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1980

nr 7 1979: Kommentarer till rapport 34 från Institutionen för husdjursförädling och sjukdomsgenetik.

nr 8 1979: Verksamheten vid norra trädgårdsförsöksdistriktet

nr 9 1979: Kvickrotsbekämpning i olika växtodlinssystem

nr 10 1979: Tryggad vallproduktion i norra Finland

nr 11 1979: Ekonomisk studie av olika grovfoderkedjor

nr 12 1979: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1979

nr 13 1979: Utgivna nummer 1979

1978

nr 1 1978: Uppfödning av tjurkalvar till mellankalv. Jämförelse mellan korsningstjurar.

nr 2 1978: Försök med soja i kraftfoder till mellankalv

nr 3 1978: Utsädeskvaliteten hos 1977 års kornskörd i de fyra nordligaste länen 

nr 4 1978: Sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksdistriktet 1977 samt 1968-1977 

nr 5 1978: Korsningstjurarnas inflytande på mjölkproduktionen inom NTC:s område

nr 6 1978: Försök med prydnadsväxter i växthus

nr 7 1978: Inventering av utsädeskvalitet och utsädesförbrukning i norra Sverige 1977

nr 8 1978: Fjällkon vår räddning

nr 9 1978: Odling i tornväxthus. Erfarenheter från försök vid Öjebyns trädgårdsförsöksstation 1966-1971

nr 10 1978: Tuvtåtel i norra Sverige

nr 11 1978: Grovfoderodling i norrlands inland II. Delredovisning av försöksresultat 1973-1977

nr 12 1978: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1979

nr 13 1978: Vallbaljväxternas betydelse i norra Sverige

nr 14 1978: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1978

nr 15 1978: Utgivna nummer 1978

1977

nr 1 1977: Samodling av grönfoder och vårsäd

nr 2 1977: Mekanisk och kemisk bekämpning av kvickrot, preliminära resultat

nr 3 1977: Rapport från baggring 1975-7 i Jämtland

nr 4 1977: Sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksdistriktet 1976 samt 67-76

nr 5 1977: Utsädeskvaliteten hos 1976 års kornskörd i de fyra nordligaste länen

nr 6 1977: Rapport från Öjebyns korsningsbesättning. Utgallring av mjölkkor under  1974-1976

nr 7 1977: Utgallring av mjölkkor vid Öjebyn. Mjölkkorsningsförsöket F1. Delrapport IX

nr 8 1977: Rapport från Röbäcksdalens SKB-besättning. Utgallring 1974-1976

nr 9 1977: Sortförsök med potatis vid olika kvävegödsling 1970-1975 i norra jordbruksförsöksdistriktet

nr 10 1977: Fördelning av kväve till gräsvall

nr 11 1977: Prognos för utsädesförsörningen i de fyra nordligaste länen 1978

nr 12 1977: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1977

nr 13 1977: Utgivna nummer 1977

1976

nr 1 1976: Försök med helt syrat korn och fårpellets till stalluppfödning av slaktlamm

nr 2 1976: Utgallringens storlek och sammansättning hos kvigor inkalvade kontrollåret 1969/70 i Västerbottens län

nr 3 1976: Publicerat från Röbäcksdalens verksamhetsområde 1975

nr 4 1976: Utsädeskvaliteten hos 1975 års kornskörd i de fyra nordligaste länen

nr 5 1976: SKB vid Röbäcksdalens husdjursförsöksstation. Data från 1:a laktationen 1974-75

nr 6 1976: Vinman, maskin för skörd av svarta vinbär

nr 7 1976: Sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksdistriktet 1975 samt 66-75

nr 8 1976: Fruktsamhet hos ungtackor. Röbäcksdalen 1976

nr 9 1976: Sammanfatting av korsningsförsök med får på röbäcksdalen 1970-75 Urvalsmetodik får

nr 10 1976: Försök med vältning efter vårsådd

nr 11 1976: Riktlinjer för gödsling och kalkning efter markkarta. gäller mellersta och norra Norrland

nr 12 1976: Grovfoderodling i Norrlands inland. Delredovisning av försöksresultat 1973-1975

nr 13 1976: Växtföljdsförsök vid försöksavdelningen för norrländsk växtodling - några resultat

nr 14 1976Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nodligaste länen 1977

nr 15 1976: Ogräsbekämpning i slåttervall

nr 16 1976: Publicerat från röbäcksdalens verksamhetsområde 1976

nr 17 1976: Utgivna nummer 1976

1975

nr 1 1975: Vallfröblandningsförsök med timotej och ängsvingel

nr 2 1975: Sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksdistriktet 1974 samt 65-74

nr 3 1975: Orienterande försök med helt syrat korn resp. fårpellets för slutgödning av lamm på stall

nr 4 1975: Utsädeskvaliteten hos 1974 års kornskörd i de fyra nordligaste länen

nr 5 1975: SKB vid Röbäcksdalens husdjursförsöksstation. Utgallringen av mjölkkor 1969-1974

nr 6 1975: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1976

nr 7 1975: Helt syrat korn och pellets till stallutfodring av slaktlamm vid Röbäcksdalen 1975

nr 8 1975: Rapport från Lycksele Myskoxfarm 

nr 9 1975: Snabb ökning i avkastningen hos kvigorna inom svensk kullig boskap (SKB)

nr 10 1975: Kvävegödsling till betesvall, plan R8-52

nr 11 1975: Skördetidens inverkan på kvalitet och kvantitet hos vallväxter

nr 12 1975: Utgivna nummer 1975

1974

nr 1 1974: SKB vid Röbäcksdalens husdjursförsöksstation. Data från 1:a laktationen 1972-1973

nr 2 1974: Den nyfödda kalvens vikt vid Röbäcksdalens och Öjebyns försöksstation

nr 3 1974: Sortförsök med korn, havre och ärt i norra jordbruksförsöksdistriktet 1964-1973

nr 4 1974: Norrländsk trädgårdsodling

nr 5 1974: Utsädeskvaliteten hos 1973 års kornskörd i de fyra nordligaste länen

nr 6 1974: De senaste årens utveckling av fårskötseln i norrlandslänen, en statistikstudie

nr 7 1974: Urvalsmetodik får. Orienterande rapport från pågående försök på Röbäcksdalen

nr 8 1974: Fruksamheten hos lantras- och korsningstackor i försöksbesättningar 1971-73

nr 9 1974: Försök med spaltgolv

nr 10 1974: Vallanläggningsförsök i norra jordbruksförsöksdistriktet

nr 11 1974: Protokoll från överläggningar angående "Hur påverkar pris och tillgång på energi den norrländska animalieproduktionen"

nr 12 1974: Slaktkroppsbedömningar på lamm från fältbesättningar och stationsförsök i norra husdjursförsöksdistriktet 1971-73

nr 13 1974: Erfarenheter från hetluftstorkning av vallfoder vid torkanläggningen i trångviken 1971-1973. Jämtlands län

nr 14 1974: Mjölkavkastning i F2 Första 70 dagarna under första laktationen. Mjölkkorsningsförsöket Öjebyn Delrapport VII

nr 15 1974: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1975

nr 16 1974: Uppfödning av tjurkalvar till mellankalvar F2 och F3. Mjölkkorsningsförsöket Öjebyn Delrapport VIII

nr 17 1974: Utgivna nummer 1974

1973

nr 1 1973: Utsädeskvaliteten hos 1972 års kornskörd i de fyra nordligaste länen

nr 2 1973: Potatissjukdomar en kort sammanställning av några fakta med förslag till förebyggande åtgärder

nr 3 1973: Sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksdistriktet 1963-1972

nr 4 1973: Sålådeinventering i Västernorrlands län våren 1972

nr 5 1973: Försök med olika mängder och kvaliteter av hö till mjölkkor

nr 6 1973: Fruktsamhet hos lantrastackor 1966-1972. Röbäcksdalen och försöksbesättningar

nr 7 1973: Storleken å N.T.C.:s tjurar vid Rossö Gård

nr 8 1973: Sortförsök med färskpotatis i norra jordbruksförsöksdistriktet1964-1966

nr 9 1973: Sortförsök med ärter i norra jordbruksförsöksdistriktet 1952-1965

nr 10 1973: Urvalsmetodik får. Orienterande rapport från pågående försök på Röbäcksdalen

nr 11 1973: Uppvärmning av vatten i oisolerade djurstallar för får. Tempererat vatten till kor.

nr 12 1973: Sortförsök med havre i mellersta Norge 1965-1970. Utdrag ur forskning og Forsök i landbruket

nr 13 1973: Prognos för utsädesförsörjningen i de fyra nordligaste länen 1974

nr 14 1973: Skördemetodens, stubbhöjdens och skördetidens inflytande på slåttervallens återväxt och övervintring

nr 15 1973: Utgivna nummer 1973

1972

nr 1 1972: Sämre kalvningsresultat vid Kuolpvvare å inköpta renar

nr 2 1972: Försök med olika generationer av Bjursele rödkölver åren 1962-69

nr 3 1972: Ogräsbekämpning i vårsäd med vallinsådd

nr 4 1972: Sammanställning av enkät angående fårskötseln i de fyra nordligaste länen

nr 5 1972: Utsädeskvaliteten hos korn av 1971 års skörd i de fyra nordligaste länen

nr 6 1972: Utsädesmängdsförsök med tvåradskorn 1964-1969

nr 7 1972: Aktuellt om strimsjuka på korn

nr 8 1972: Försöksrapport angående stallutfodrande lamm på Röbäcksdalen år 1971

nr 9 1972: SKB- djurens avkastning vid Röbäcksdalens och Öjebyns husdjursförsöksstationer

nr 10 1972: Försök med stigande mängder MCPA i korn med vallinsådd

nr 11 1972: Nya telefonnummer och nytt postnummer

nr 12 1972: Sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksdistriktet 1971 samt 1963-71

nr 13 1972: Sålådeinventering i Norrbottens län våren 1971

nr 14 1972: Ensilering av grönfoderraps- pressaftavgång och näringsförluster

nr 15 1972: Grönmassa till mjölkkor

nr 16 1972: Redovisning av ej publicerat material rörande renforskningen 1947-1950. I översikt

nr 17 1972: Redovisning av ej publicerat material renforskningen 1974-50. II Översatt rysk litteratur 

nr 18 1972: Redovisning sv ej publicerat material rörande renforskningen 1947-50. III Försök och undersökningar

nr 19 1972: Meddelanden från Statens maskinprovningar av intresse för renägare

nr 20 1972: Uppfödning av tjurkalvar till mellankalvar. Mjölkkorsningsförsöket Öjebyn Delrapport V

nr 21 1972: Sammanställning av artiklar om den försöksverksamhet med får som lantbrukshögskolan bedriver i de fyra nordligaste länen

nr 22 1972: Resultat från uppfödningsperiod och 1:a laktation i SKB-korsningsförsöket. Mjölkkorsningsförsöket Öjebyn Delrapport VI

nr 23 1972: Utgivna nummer 1972

1971

nr 1 1971: Beskrivning över några egenskaper hos nötkreatur

nr 2 1971: Utfodring med myrsyrabehandlad grönmassa till mjölkkor

nr 3 1971: Tillväxt hos renar

nr 4 1971: Utsädesmängdförsök med sexradskorn

nr 5 1971: Baggbetena i AC och Y -län. Beskrivning och jämförelse

nr 6 1971: Texelkorsningar - ren lantras. En jämförelse i tillväxt på Stenfors baggbete 1986-1970

nr 7 1971: Sålådeinventering i Jämtlands län våren 1970

nr 8 1971: Utsädeskvaliteten hos korn av 1970 års skörd i de fyra nordligaste länen

nr 9 1971: Sortförsök med rödklöver 1961-1970

nr 10 1971: Resultat från mellankalvsuppfödning av korsningen SKB och låglandskorsningar. Mjölkkorsningsförsöket Öjebyn. Delrapport IV

nr 11 1971: Effekten av olika grovfodermängder till mjölkkor

nr 12 1971: Utgivna nummer 1971

1970

nr 1 1970: Dräktighetsresultat vid seminering av kvigor. Utgallringsfaktorer. Mjölkkorsningsförsöket Öjebyn. Delrapport II

nr 2 1970: Hö till mellankalv

nr 3 1970: Vallfröblandningsförsök med timotej och ängssvingel 1955-1963 i Jämtlands län

nr 4 1970: Bekämpning av kvickrot

nr 5 1970: Utsädeskvaliteten hos korn av 1969 års skörd i de fyra nordligaste länen

nr 6 1970:

nr 7 1970: Finns det skillnader mellan smak och mörhet på kött från olika raser

nr 8 1970: Sortförsök med vitklöver 1955-1968

nr 9 1970: Försök med blandsäd av korn och havre

nr 10 1970: Utsädesförsörjningen i de fyra nordligste länen våren 1969

nr 11 1970: Sortförsök med ängsgröe 1955-1968

nr 12 1970: Myskoxen, Ovibus moschatus

nr 13 1970: Sortförsök med rödsvingel 1956-1961

nr 14 1970: Försök med potatis år 1969 i norra jordbruksförsöksdistriktet

nr 15 1970: Kalvningssvårigheter samt rapport om kalvkorsningsförsöket vid Öjebyn. Delrapport III

nr 16 1970: Sortförsök med hundäxing 1963-1968

nr 17 1970: Sålådeinventering i Västerbottens län våren 1969

nr 18 1970: Erfarenheter av rörflen 1969

nr 19 1970: Försök med bekämpning av fettistel

nr 20 1970: Myrsyra försvårar värmebildning i grönmassa

nr 21 1970: Sortförsök med ängssvingel 1960-1969

nr 22 1970: Ogräsbekämpning i grönfoderraps. Radavstånd- kemisk bekämpning- mekanisk bekämpning

nr 23 1970: Sortförsök med alsikeklöver 1962-69

nr 24 1970: Sortförsök med timotej 1960-69

nr 25 1970: Utgivna nummer 1970

Röbäckdalen meddelar 1968-1969

1969

nr 1 1969: Resultat av sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksditriktet år 1986

nr 2 1969: Uppfödning av bagglamm på stall

nr 3 1969: Skördetids och kvävegödslingsförsök med olika vallväxter

nr 4 1969: Kärrkavle som ogräs- några observattioner vid Röbäcksdalen

nr 5 1969: Utsädeskvaliteten hos korn av 1968 års skörd i de fyra nordligaste länen

nr 6 1969: Försök med potatis år 1968 i norra jordbruksförsöksdistriktet

nr 7 1969: Ålder och vikt vid 1:a brunst och 1:a seminering hos nötkreatur. Mjölkkorsningsförsöket Öjebyn. Delrapport I

nr 8 1969: Kalvningsförloppet hos SKB kor seminerade med charolaissperma

nr 9 1969: Erfarenheter av rörflen 1968

nr 10 1969: Resultat av försök med kemisk bekämpning av utvintringssvampar i vall

nr 11 1969: Utfodringsförsök med renar

nr 12 1969: Inventering rörande mjölkfettets jodtal i de fyra nordligaste länen

nr 13 1969: Tillväxten hos texelkorsningar på Stenfors baggbete somrarna 1968 och 1969

nr 14 1969: Utgivna nummer 1969

1968

nr 1 1968: Rörflen Phalaris arundinacea

nr 2 1968: Resultat av sortförsök med korn och havre i norra jordbruksförsöksdistriket år 1967

nr 3 1968: Utsädeskvaliteten hos korn av 1967 åra skörs i de fyra nordligaste länen

nr 4 1968: Utsädesbetning med kvicksilver av ringa omfattning i norra Sverige

nr 5 1968: SKB:s avkastning har ökat 870 kg på tio år

nr 6 1968: Försök med potatis år  1967 i norra jordbruksförsöksdisriktet

nr 7 1968: Tidig slakt av lamm uppfödda på stall

nr 8 1968: Norrländska försök med CCC i korn under 1966

nr 9 1968: Försök med blåsskorv på potatis 1967

nr 10 1968: Resultat av sex års orienterande bladmögelbekämpningsförsök i de fyra nordligaste länen

nr 11 1968: Försök med kemisk bekämpning av vanlig skorv på potatis

nr 12 1968: Prövning av korsningstackor (texel x rya) i aveln

nr 13 1968: Året runt lamning. resultat från Röbäcksdalen och Öjebyn

nr 14 1968: Frostskador hos årets kornskörd i de fyra nordligaste länen

nr 15 1968: Resultat av försök med ogräsbekämpning i vårsäd utan vallinsådd

nr 16 1968: Försök med blandsäd av stråsäd och ärter i norra Sverige

nr 17 1968: Utgivna nummer 1968