Hoppa till huvudinnehåll

Resurser

Här hittar du de anläggningar för fältförsök, växthusodling samt DNA-analys som institutionen driver tillsammans med andra. Vi har också ansvar för sortprovning - både inom konventionellt och ekologiskt jordbruk.

SLU Fältforsk

SLU Fältforsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter (Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Lantmännen m.fl.) för fältforskning inom jordbruksområdet. SLU Fältforsks huvuduppgift är att samordna och utveckla fältforskningen rörande planering och resultatbearbetning samt metodik och teknik i fält och på laboratorier.

  • Ekologi
  • Entomologi
  • Jordbruksvetenskap
  • Markvetenskap
  • Teknik och teknologi
16 februari 2010

SLU Långliggande jordbruksförsök

På många platser i Sverige har SLU långliggande jordbruksförsök som pågått under lång tid. De används för att studera hur växtföljder och odlingsåtgärder inom jordbruket påverkar på sikt. Vi välkomnar forskare att använda data från våra långliggande försök eller göra egna provtagningar. Informationen från försöken kan också vara till nytta för rådgivare och andra som är intresserade av svenskt lantbruk. 

15 mars 2012
Loading…