Sveriges lantbruksuniversitet

Seminarier

EPOK arrangerar seminarier och andra mötesplatser där forskning och utveckling inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat kan diskuteras. Ibland i samverkan med andra aktörer.

Loading…