Sveriges lantbruksuniversitet

Vad odlar vi i Sverige?

I demonstrationsodlingen kan du titta på de grödor vi odlar i Sverige. Framförallt finns odlingen till för studenterna på SLU men vi har också gjort en särskild satsning på skolor. Vi vill gärna att lärare framförallt för låg- och mellanstadiet tar med sina klasser hit i augusti-början av september. Du får stöd här på webben och genom skyltar och övningar på plats. Titta in i vår demonstrationsbikupa som är garanterat stickfri. Och om ni vill får ni med er frön att odla i klassrummet - kan ni räkna ut vilken gröda det blir och vad den kan användas till. 

Publicerad: 14 augusti 2018 -