NATUREACH - Personal

Senast ändrad: 21 mars 2024

Eskoo´s anställda

Sjuksköterskor och socialrådgivare arbetar i tre skift på Eskoo. Annan personal kan också delta i forskningen.

Työntekijät Eskoo 25.5.23.jpg

 

  • Utrustning använd i interventioner: Dome och VR-glasögon med hörlurar.
  • Multisensoriska interventioner: doft och känsel.
  • Metoder som används för att bedöma effekterna: HRV-mätningar (Firstbeat och Oura), enkäter och intervjuer.
  • IRL-interventioner inkluderade om möjligt.

 

 


Kontaktinformation