NATUREACH - Eskoo, Seinäjoki

Senast ändrad: 19 mars 2024

Seinäjoki-enheten inom Eskoo Gemensamma Kommunala Myndighet för Socialtjänst är en av de nationella pionjärerna inom sitt område när det gäller att tillämpa naturbaserade metoder i sina tjänster. Pilotprojektet syftar till att skapa en interventions- modell, baserad på effekterna av naturbaserade interventioner för kunder med nedsatt rörlighet och krävande dygnet runt-omsorg. Dessutom behöver klienterna mycket psykosocialt stöd och stöd för utmanande beteende och kommunikation. Målet är att stärka klienternas återhämtning, främja positiva upplevelser och främja en känsla av inkludering genom miljöer och naturliga element som är relevanta för klientens välbefinnande.

Eskoo Vårdavdelning

Hoivayksikön kuva nettisivuille 25.5.23.jpg

Dygnet runt-omsorg för vuxna med djupgående intellektuella och multipla funktionsnedsättningar i krävande omvårdnad för 14 klienter.

  • Utrustning använd i interventioner: Dome, ljud och bild utan hörlurar.
  • Multisensoriska interventioner: doft och känsel.
  • Metoder som används för att bedöma effekterna: Semi-strukturerat intervju med "Talking mats" och andra stödverktyg, proxyintervjuer, Fotostemme, strukturerad observation av personal, HRV-mätningar (Firstbeat och Oura).

Eskoo Stödavdelning

Tukiyksikkö kuva 26.5.23.jpg

Vuxna med behov av högt psykosocialt stöd (inklusive intellektuella funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska störningar) och autistiskt stöd för 15 klienter.

  • Utrustning använd i interventioner: Dome och VR-glasögon med hörlurar.
  • Multisensoriska interventioner: doft och känsel.
  • Metoder som används för att bedöma effekterna: Semi-strukturerat intervju med Talking mats och andra stödverktyg, Fotostemme, strukturerad observation av personal, HRV-mätningar (Firstbeat och Oura).
  • IRL-interventioner inkluderade om möjligt.

Eskoo´s anställda

Sjuksköterskor och socialrådgivare arbetar i tre skift på Eskoo. Annan personal kan också delta i forskningen.

Työntekijät Eskoo 25.5.23.jpg

 

 • Utrustning använd i interventioner: Dome och VR-glasögon med hörlurar.
 • Multisensoriska interventioner: doft och känsel.
 • Metoder som används för att bedöma effekterna: HRV-mätningar (Firstbeat och Oura), enkäter och intervjuer.
 • IRL-interventioner inkluderade om möjligt.

 

 


Kontaktinformation