NATUREACH - Österåsen

Senast ändrad: 21 mars 2024

Livsstilsmedicin Österåsen (Region Västernorrland)

Denna pilot kommer att äga rum på Livvtilsmedicinskt center i Österåsen utanför Sollefteå i Västernorrland. Denna klinik har väl etablerade evidensbaserade terapeutiska livsstilsbehandlingar som ges av ett tvärprofessionellt team. Förutom den vanliga behandlingen får deltagarna en naturbaserad intervention tre gånger per vecka under de vanliga treveckorsbesöken på Österåsen. Den naturbaserade interventionen innebär att spendera en timme tre gånger per vecka på en vald plats i skogen på Österåsen. Efter de tre veckorsbesöken kommer deltagarna att få VR-glasögon med naturvyer för att använda hemma i 30 minuter tre gånger per vecka under sex månader.

Syftet med denna klientpilot är att använda IRL- och VR-natur för att förbättra livsstilen. Att introducera VR som en metod för att föra in naturen inomhus som ett verktyg för att uppmuntra livsstilsförändrare och andra att vara mer aktiva och gå ut i den verkliga naturen. Dessutom, att tillhandahålla några av VR-verktygen till natur- och hälsoentreprenörer som ett PR-verktyg och för att användas vid dåligt väder.

Klientgrupp

Personer med diabetes mellitus

  • Utrustning som används i interventioner: VR-glasögon, skärmar och headset för ljud Multisensoriska interventioner: eventuellt också olfaktorisk lösning och taktila sensationer
  • IRL-interventioner ingår
  • Psykologiska mätningar: Sinnesstämningsenkät mfl.
  • Fysiologiska mätningar: Blodsockernivåer, vikt, behov av diabetesrelaterade läkemedel, (blodtryck, HRV).

Kontaktinformation