NATUREACH- Vasa centralsjukhus

Senast ändrad: 19 mars 2024

Ätstörningskliniken vid Vasa centralsjukhus (Vasa Universitet)

Ätstörningskliniken erbjuder specialiserad vård genom ett tvärprofessionellt team. De erbjuder både intensiva perioder och kortare besök för patienter med ätstörningar som vårdas hemifrån. Nya patienter behöver medicinsk remiss från hälsocentralen, arbetslivshälsan eller privatmottagningen. Inkommande remisser behandlas vid mottagningsteamets möte. Patienterna kommer till undersökningsperioden när vården börjar, och vid periodens slut kommer vi överens om fortsatt vård och gör en vårdplan. Vårdmetoder inkluderar stöd i ätssituationer, individuell och gruppbehandling, par- och familjeterapi, besök hos näringsrådgivare, läkarbesök, konstterapi och sjukgymnastik.

 


Kontaktinformation