Regenerativ Naturturism - Ett Interreg Aurora - projekt

Senast ändrad: 09 januari 2024
Häst med förare i skogsarbete

Projektet syftar till att främja tillgänglig och regenerativ turism och att förbättra välbefinnandet för entreprenörer i projektområdet genom att bygga nätverk och kluster, utveckla kurser, guidebok och nya tematiska turismupplevelser. Genom den ökade kompetensen hos entreprenörer och att utveckla tematiska turismupplevelser som skapats tillsammans med kunder, forskare, lokalsamhället och entreprenörer kan turistföretagen attrahera nya kunder.

Att resa kan ha en positiv eller förödande inverkan på en naturdestination och dess omgivande samhälle, beroende på utformningen av turistupplevelser och tjänster. Internationella trender tyder på att resenärer blir allt mer medvetna om hållbarhetsfrågor och kräver upplevelser som fyller dessa behov, vilket kan ses i de växande långsamma äventyrsturismflödena. I detta projekt kommer vi att introducera regenerativ turism som betraktas som ett transformerande tillvägagångssätt som syftar till att uppfylla turistplatsers potential att blomstra och skapa positiva nettoeffekter genom att öka den regenerativa förmågan i mänskliga samhällen och ekosystem. Samtidigt kommer vi att möta behoven hos mikro- och små och medelstora företag inom turismföretag, som kämpar med utmaningar som valuta för pengarna, brist på kunder, identifiera försäljningskanaler, brist på kollegiala nätverk, låg synlighet och ibland känsla av ensamhet.

Slutligen förbättras turistföretagens konkurrenskraft samtidigt som de ger större fördelar för resmålet. Gränsöverskridande produkter genom gränsöverskridande nätverk och kluster stödjer förståelsen av värdefull gemensam kultur och rik historia samt hur vår välmående men sårbara natur är som en resurs för alla. Således ökar acceptansen för hållbara turisttjänster, och turister tar hem lektioner om hur man kan ge tillbaka till naturen. Regenerativ turism ska öka välmående och välstånd för natur, samhälle, kultur och en stabilare inkomst för företagare.

Fakta:

 

Sponsored by EU Interreg Aurora logo

Project name

Regenerative nature tourism (REGGAE)

Reference number

20361755

Priority

Education, culture and sustainable tourism

Specific objective

Culture and sustainable tourism

Type of project

Regular project

Sub-area

Aurora

Lead Partner EU

LUKE Luonnonvarakeskus

Project partners EU

Ab Kristinestads näringslivscentral
Gold of Lappland  Ekonomisk förening
Sveriges Lantbruksuniversitet
Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland)
Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Mittuniversitetet

Project start date

2023-09-01

Project end date

2026-08-31

 

 


Kontaktinformation