Återställning av miljöer i Ukraina: Kapacitetsuppbyggnad och kunskapsutbyte om miljöbedömning och restaurering [RETURN]

Senast ändrad: 09 mars 2023
Ett fält i byn Kalynivka som är en förort till Kyiv. Det var ett raffinaderi där som bombades ganska tidigt i kriget och det blev oljespill överallt.

Kapacitetsuppbyggnad och kunskapsutbyte med avseende på miljöåterställning av ekosystem som har lidit skada på grund av kriget i Ukraina.

Projektet är ett samarbete mellan SLU och National University of Kyiv Mohyla Academy (NaUKMA) med fokus på kapacitetsuppbyggnad och kunskapsutbyte med avseende på miljöåterställning av ekosystem som har lidit skada på grund av kriget.

Vi samarbetar för att identifiera områden i behov av restaurering, diskuterar och genomför sedan en preliminär miljöbedömning och därefter utvecklar vi skräddarsydda metoder baserade på vår samlade erfarenhet för hur dessa platser kan återställas.

 

Översätt

Ми працюємо разом, щоб визначити території, які потребують реставрації, потім обговорюємо та виконуємо попередню екологічну оцінку, а потім розробляємо індивідуальні методи на основі нашого спільного досвіду щодо того, як ці місця можна відновити.

Fakta:

Projektkoordinatorer

Brian Kuns, biträdande universitetslektor, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU, +4618671441
Läs mer om Brian Kuns på hans CV-sida
Skicka e-post till: brian.kuns@slu.se

Nataliia Kulatska, forskare, institutionen för akvatiska resurser, SLU, +46104784008, +46761165117
Skicka e-post till: nataliia.kulatska@slu.se

Referensgrupp

Jens Olsson, forskare FLK, institutionen för akvatiska resurser, SLU, +46104784144
Läs mer om Jens Olsson på hans CV-sida
Skicka e-post till: jens.olsson@slu.se

Anders Glimskär, forskare FLK, institutionen för ekologi, SLU, +4618672220, +46768219670
Läs mer om Anders Glimskär på hans CV-sida
Skicka e-post till: anders.glimskar@slu.se

Richard K. Johnson, professor, institutionen för vatten och miljö, SLU, +4618673127
Läs mer om Richard K. Johnson på hans CV-sida
Skicka e-post till: richard.johnson@slu.se

Lenka Kuglerova, universitetslektor, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, +46907868313
Läs mer om Lenka Kuglerova på hennes CV-sida
Skicka e-post till: lenka.kuglerova@slu.se

Henrik Persson, forskare, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, +46907868105
Läs mer om Henrik Persson på hans CV-sida
Skicka e-post till: henrik.persson@slu.se

Eddie von Wachenfeldt, miljöanalysspecialist, SLU Artdatabanken, +4618672241, +46738237734
Läs mer om Eddie von Wachenfeldt på hans CV-sida
Skicka e-post till: eddie.vonwachenfeldt@slu.se

Marine Elbakidze, forskare FLK vid Skogsmästarskolan
Skicka e-post till: marine.elbakidze@slu.se

Per Toräng, miljöanalysspecialist, SLU Artdatabanken, +4618671544, +46761189799
Läs mer om Per Toräng på hans CV-sida
Skicka e-post till: per.torang@slu.se

Thomas Keller, professor, institutionen för mark och miljö, SLU, +4618671692, +46768363117
Läs mer om Thomas Keller på hans CV-sida
Skicka e-post till: thomas.keller@slu.se

Projekttid

2023-2024

Extern finansiering

Svenska Institutet