The potential of smallholder poultry farming in transforming rural livelihoods in Rwanda

Senast ändrad: 07 juni 2024
Småbönder och höns i Rwanda, foto.

Det här projektet undersöker hur småskalig hönsuppfödning kan förbättra hushållens livsmedelstrygghet på landsbygden och främja jämställdhet mellan könen i Rwanda.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation