Utbildning vid avdelningen för landsbygdsutveckling

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Avdelningen bedriver utbildning på såväl grund- och avancerad som forskarnivå. Här hittar du länkar till mer information om de kurser och program som avdelningen ger.

Avdelningen ansvarar för två utbildningsprogram:

Samhällsutveckling - landsbygd, ett treårigt kandidatprogram som ges på svenska » mer information om kandidatprogrammet Samhällsutveckling - landsbygd

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, ett internationellt masterprogram på två år som ges på engelska » mer information om masterprogrammet Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

Avdelningen erbjuder också fristående kurser i ämnet landsbygdsutveckling på grund- och avancerad nivå

Avdelningen erbjuder också vidareutbildningskurser:

Landsbygdsutveckling för yrkesverksamma – perspektiv från teori och praktik

Vid avdelningen finns även en forskarutbildning i ämnet landsbygdsutveckling.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studierektor för grundutbildningen vid institutionen: Helen Arvidsson, +4618671995, skicka e-post till studierektor för grundutbildningen: helen.arvidsson@slu.se

Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen: Ann Grubbström, +4618671848, skicka e-post till studierektor för forskarutbildningen ann.grubbstrom@slu.se

Studierektor för forskarskolan People, Society and Sustainability: Harry Fischer, +4618672270, skicka e-post till studierektor harry.fischer@slu.se 

Agronomprogrammet - landsbygdutveckling, och kurser i landsbygdutveckling: programstudierektor Katarina Pettersson, +4618671425, skicka e-post till programstudierektor: katarina.pettersson@slu.se

Politices kandidat - hållbar utveckling: programstudierektor Patrik Oskarsson, +4618672666, skicka e-post till programstudierektor: patrik.oskarsson@slu.se

Det internationella masterprogrammet Rural Development and Natural Resource Management: programstudierektor Katarina Pettersson, +4618671425, skicka e-post till programstudierektor: katarina.pettersson@slu.se