Utbildning vid avdelningen för landsbygdsutveckling

Senast ändrad: 31 augusti 2020

Avdelningen bedriver utbildning på såväl grund- och avancerad som forskarnivå. Här hittar du länkar till mer information om de kurser och program som avdelningen ger.

Avdelningen ansvarar för två utbildningsprogram:

Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, ett femårigt program på grundnivå som ges på svenska » mer information om Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning, ett internationellt masterprogram på två år som ges på engelska » mer information om masterprogrammet Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

Avdelningen erbjuder också fristående kurser i ämnet landsbygdsutveckling på grund- och avancerad nivå

Vid avdelningen finns även en forskarutbildning i ämnet landsbygdsutveckling.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Studierektor för grundutbildningen vid institutionen: Helen Arvidsson, +4618671995, skicka e-post till studierektor för grundutbildningen: helen.arvidsson@slu.se

Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen: Ann Grubbström, +4618671848, skicka e-post till studierektor för forskarutbildningen ann.grubbstrom@slu.se

Studierektor för forskarskolan Samhälle och landskap: Emil Sandström, +4618672858, skicka e-post till studierektor emil.sandstrom@slu.se 

Agronomprogrammet - landsbygdutveckling, och kurser i landsbygdutveckling: programstudierektor Katarina Pettersson, +4618671425, skicka e-post till programstudierektor: katarina.pettersson@slu.se

Det internationella masterprogrammet Rural Development and Natural Resource Management: programstudierektor Katarina Pettersson, +4618671425, skicka e-post till programstudierektor: katarina.pettersson@slu.se

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se